Alpolgármestereket és bizottságokat választott a képviselő-testület

Átlagos olvasási idő: < 1 perc

Mintegy másfél hónapnyi egyeztetés után sikerült megválasztani a kerület alpolgármestereit és a bizottságok tagjait. Erről, és sok más fontos kérdésről december 17-én döntött a képviselő-testület.

Testületi ülés/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Több mint 50 napirendi pontot tárgyalt december 17-i ülésén a képviselő-testület.

Elsőként az alpolgármester-választásra került sor. A képviselők Németh Angéla (DK-RáTE-Együtt-Liberálisok) és dr. Pintér Gábor (Fidesz-KDNP) képviselőket, továbbá külsősként dr. Balázs Zoltánt választották alpolgármesternek. A megválasztott tisztségviselők letették esküjüket. A testület úgy döntött, hogy Németh Angéla és Pintér Gábor a polgármesteri illetmény 90 százalékát, míg Balázs Zoltán a 70 százalékát kapja járandóságként.

Ezután a bizottságok, illetve a bizottsági tagok megválasztása következett. A döntés értelmében a korábban elfogadott bizottsági struktúrát módosították, azaz nem 5, hanem 6 bizottság alakult, melyekben 7-7 tag dolgozik majd. A testület a tagok tiszteletdíját is meghatározta, valamint a bizottságok hatásköréről is döntött.

A külsős bizottsági tagok eskütételét követően elkezdődhetett a további, több mint 40 napirendi pont megtárgyalása. Köztük olyan fontos témák szerepeltek, mint a 2014-es költségvetés módosítása, az újszülöttek támogatásáról szóló rendelet továbbá az építmény és telekadóról, valamint az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló rendelet módosítása. Döntöttek a képviselők pályázatokról, támogatások, díjak odaítéléséről, a közterületi kamerarendszer jövő évi működtetéséről, az óvodák téli ügyeleti rendjéről, az önkormányzati bérlakások 2015. I. negyedévi pályázati kiírásairól.

Az önkormányzat tulajdonába tartozó négy gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról valamint az alapszabályaik módosításáról is határozatok születtek. A RUP-15 Kft. és a Csapi-15 Kft. esetében a jövő év elején hoznak döntést.

 

Comments are closed.