PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Átlagos olvasási idő: 2 perc

Kerületi tanulmányi ösztöndíj elnyerésére

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a 9/2004. (II. 26.) önkormányzati rendeletében tanulmányi ösztöndíjat alapított.

Ösztöndíjban részesülhet az a kimagasló eredményt elérő, köznevelési, valamint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató tanuló, illetve hallgató, akinek a pályázati kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve a XV. kerületben van az állandó lakhelye, és az ösztöndíj rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Az ösztöndíj mértéke:

Tanulóként:

 • 5.000.-Ft/hó az általános iskolai (5-8. évfolyam)
 • 8.000.-Ft/hó a középiskolai (9-12. évfolyam)
 • 8.500.-Ft/hó a szakiskolai (9-13. évfolyam) és szakközépiskolai (13-14. évfolyam) tanulmányokat folytató tanulók részére
 • 8.500.-Ft/hó felsőfokú szakképzésben résztvevők részére (közoktatási vagy felsőoktatási intézményben)

Hallgatóként

 • 15.000.-Ft/hó az alapképzésen
 • 20.000.-Ft/hó a mesterképzésen és az osztatlan képzésen részt vevő hallgatók részére.

Az ösztöndíj évente

 • az általános iskolában (5-8.évf.) nyolc fő tanuló,
 • a középiskolában (9-12. évf.) nyolc fő tanuló,
 • a szakképzésben (szakiskolában, szakközépiskolában és felsőfokú szakképzésben) nyolc fő tanuló
 • a felsőoktatásban, az alapképzésen nyolc fő hallgató,
 • a felsőoktatásban, mester- és osztatlan képzésen nyolc fő hallgató részére adományozható.

Az önkormányzat az ösztöndíj elnyerésére évente egy alkalommal hirdet nyílt pályázatot.

Az ösztöndíj egy tanulmányi évre szól, de több egymást követő tanulmányi évben is adományozható.

Amennyiben az ösztöndíjas – a folyósítás időtartama alatt – tanulmányait megszakítja vagy az oktatási intézményből kizárják, eltiltják, úgy az ösztöndíj folyósítását a tanulmányi év még hátralévő részére az önkormányzat megszünteti.

Az ösztöndíj elbírálása a pályázó tanulmányi eredménye és a szociális rászorultsága alapján történik. A beérkezett pályázatokat – Bp. Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő – testülete által átruházott hatáskörben eljárva – a Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság bírálja el. Az ösztöndíjat a Polgármester adományozza.

A pályázó a települési önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. A pályázókat az elbíráló írásban értesíti.

A pályázati kérelmek benyújtásának határideje: 2014. szeptember 10.

Az ösztöndíj nyomtatványok átvehetők 2014. július 14-től a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Ügyfélszolgálati Főosztályán (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.), valamit az Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályán (1153 Budapest, Bocskai út 1-3. I. em. 19-es szoba), illetve letölthetők a XV. kerületi önkormányzat honlapján, a www.bpxv.hu címen. A pályázati kérelmet személyesen vagy postai úton a XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályán kell benyújtani.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:

 • iskolalátogatási igazolást;
 • a kérelem benyújtását megelőző tanév (2013/2014.) tanulmányi eredményét, valamint a kiemelkedő tanulmányi, tudományos, művészeti és sporttevékenységet tanúsító okmányok, a nyelvvizsga, ECDL bizonyítványok másolatait;
 • a kérelem részletes indokait (lehetőség szerint dokumentálva);
 • az egy főre jutó jövedelem igazolását (munkáltatói igazolás; családi pótlék; amennyiben a szülő egyedül neveli gyermekét, az ezt igazoló dokumentum csatolása; munkanélküli ellátásról szóló igazolás).

A pályázat elbírálása a rendelet mellékletét képező pontrendszer alapján történik. A rendelet megtekinthető a kerület honlapján.

A hiányosan benyújtott pályázat nem értékelhető.

Kimagasló tanulmányi eredmény, ha a tanuló vagy a hallgató által csatolt bizonyítvány szerint a megelőző év végi átlag:

 • általános iskolában 4,8 – 5;
 • középiskolában 4,7 – 5;
 • szakképzésben és felsőfokú szakképzésben 4,6 – 5;
 • felsőoktatási alapképzésben felsőoktatási mesterképzésben 4,0 – 5;
 • osztatlan képzésben 4,0 – 5 között van.

Budapest, 2014. július 3.

 

 

Herczeg István s.k.

osztályvezető

 

Comments are closed.