Változások a köznevelésben

 

Tyukász Tamás

Tyukász Tamás

A 2013/2014-es tanév az iskolák állami fenntartásba vételével, az új nemzeti alaptanterv (NAT) egyes rendelkezéseinek életbelépésével, valamint a köznevelési törvény változásával számos újdonságot hozott. A változtatások rendben lezajlottak és zajlanak – tudtuk meg Tyukász Tamástól, a KLIK Budapest XV. tankerület igazgatójától.

Ez az első olyan tanév, amelyet állami fenntartásban kezdtek az iskolák, bár a fenntartóváltás már 2013. január 1-jén életbe lépett. Az előző tanév második félévében előkészületeket végeztek, így végre lehetett hajtani a szükséges változtatásokat. Elkészült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Alapító Okirata, amelynek része az intézmények szakmai alapdokumentumai. A KLIK a Pedagógus Szakszervezettel megkötötte az ágazati kollektív szerződést, amely egységesen szabályozza a pedagógusok jogait, kötelezettségeit.
Az állami fenntartásba vétellel az Emberi Erőforrás Minisztériuma írja ki az intézményvezetői pályázatot, amelyet szintén a szaktárca bírál el – sorolta a változásokat az igazgató.
A NAT szeptember 1-jétől új tantárgyként bevezette a hit- és erkölcstant. Amíg az erkölcstant az iskola pedagógusai oktatják, addig a hit- és erkölcstan oktatását az egyházak hitoktatói végzik. Ennek megszervezése, a terembeosztás elkészítése komoly feladatot jelentett az iskolákban.
A pedagógusok munkáját érinti a pedagógus életpályamodell bevezetése, amely szabályozza a pedagógusok megváltozott munkaidő-beosztását. Ehhez kapcsolódóan változott a pedagógusok bérezése is. A Pedagógus életpálya szerinti bérnövekmény 60 százalékát 2013. szeptember 1-jétől kapták meg a tanárok.
Augusztus végén a Parlament módosította a közművelődési törvényt, amely a pedagógiai munkát segítőknél jelentett nagy változást. A XV. tankerületben huszonhét gyermekvédelmi felelősnek és szabadidő-szervezőnek keresett új munkahelyet a tankerület. Közülük huszonegy embernek már sikerült olyan munkát felajánlani, amelyet az érintettek el is fogadtak – mondta Tyukász Tamás.

Comments are closed.