Új formában segítik a családokat

Átlagos olvasási idő: < 1 perc

A jogszabály szerint az önkormányzatok lakosságszámtól függetlenül kötelesek család- és gyermekjóléti központot működtetni január 1-jétől. A képviselő-testület döntése értelmében a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást kerületünkben az Egyesített Szociális Intézmény keretein belül létrehozott Család- és Gyermekjóléti Központ látja el – tudtuk meg Reiszné Naszádi Magdolnától, a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály vezetőjétől.

Fotó: XV Média, Varogsz

Fotó: XV Média, Varogsz

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a gyermekjóléti szolgálatot és a családsegítőt integrálni kellett. Az új intézményen belül jól elhatárolódnak a feladatok. Az úgynevezett klasszikus családgondozói munka során a segítők tanácsadással foglalkoznak, azaz kijárnak a családokhoz, irányt mutatnak a helyes életvitellel kapcsolatban. Ez a huszonöt fős tanácsadói részleg az InSprirálházban kapott helyet.

A hatósági munkát előkészítő csoportnak pedig továbbra is a Kolozsvár utcai Fióka biztosít telephelyet. Az itt dolgozó esetmenedzserek a védelembevételi eljárást készítik elő. Ők intézkednek akkor, ha a gyermek veszélyeztetett, nem megfelelő körülmények között él, megszervezik a helyettes szülői hálózatot, illetve elősegítik, hogy a családból ideiglenesen kiemelt, vagy átmeneti nevelésbe vett gyerek visszakerüljön családjához. A szervezeti átalakítás az ügyfeleket nem érinti, a szülők és gyerekek érdekei nem sérülnek.

Kedvező változás, hogy a jövőben egy család ügyével egy szociális munkás foglalkozik majd, így megszűnik a korábban előforduló párhuzamos ügyintézés. A szakemberek úgy gondolják, hogy az új keretek között hatékonyabb munkát végezhetnek a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat területén.

A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatai 2017-től, illetve 2018-tól bővülnek az óvodai és iskolai gyermekvédelmi munkával. Ennek keretében a korábban megszűnt ifjúságvédelmi felelősök feladatát látják majd el – mondta a főosztályvezető.

 

Comments are closed.