Lakossági tervbemutató

Átlagos olvasási idő: 2 perc

TÁJÉKOZTATÁS

VÉLEMÉNYEZHETŐ SZABÁLYOZÁSI TERVRŐL

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Civil és Érdekképviseleti Szervezetek!

Tájékoztatom, hogy a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 688/2013.(IX.25.) sz. ök. határozata alapján a Budapest XV. ker. Rákospalota Kerületközpont területére készülő Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) elfogadásához szükséges településrendezési eljárást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) szerint folytatja le.

A településrendezési eszközök egyeztetéséhez és elfogadásához a Korm. rendelet 32. § (3) bek. értelmében teljes eljárás kerül lefolytatásra.

A tervezett KSZT területi lehatárolása:

Budapest XV. ker. Rákospalota Kerületközpont, KL-VA vasúti terület – Fő út – Kazinczy u. – Régifóti út – Cserba Elemér – Toldy sor – Illyés Gyula u. – Hubay Jenő tér – Bácska u. – Pázmány Péter u. – 87604/1 és 97604/2 hrsz-ú ingatlanok (Újpesti közúti felüljáró) által határolt terület.

KSZT célja:

Egy reálisan megvalósítható, hosszútávon fenntartható és a kisvárosi karaktert figyelembe vevő településfejlesztés előkészítése, mely révén Rákospalota központi szerepkörű térségében, sajátos identitást hordozó, összetett funkciójú város- és tájépítészeti együttes jöhet létre. Ennek során javítani kell a Rákospalota – Újpest vasúti megálló rákospalotai központtal való kapcsolatrendszerét, településrendezési eszközökkel növelni kell a közlekedési eszközváltás motivációját. Biztosítani kell egy több funkciós sport- és rendezvényközpont elhelyezését a Bányász park környezetében, valamint erősíteni kell a városközponti használatot erősítő funkciók elhelyezhetőségét.

A szabályozási terv rendelet tervezete, valamint az azt alátámasztó és javaslati munkarészei az alábbi helyeken tekinthetők meg:

–          digitális formátumban az önkormányzat honlapján; a www.bpxv.hu weboldalon,

–          papír alapon Bp. XV. ker. Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján (1153 Bp. Bocskai u. 1-3., C. épület I. emelet, 116 sz.),

–          A Bp. XV. ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1153 Bp. Bocskai u. 1-3., Illyés Gyula utcai sarok).

A tervvel kapcsolatban

lakossági tervbemutatót tartunk:

2014. január 22-én, szerdán 18.00 órától

a Bp. XV. ker. Önkormányzat dísztermében ( C. ép. I. emelet)

(Bp. 1153, Bocskai u. 1-3.)

A XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 689/2013. (IX. 25) ök. számú határozatával elfogadatott Partnerségi Egyeztetés Szabályai alapján és a Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésének megfelelően kérem, hogy a jelen tájékoztató – 2013. január 3-tól induló – közzétételétől számított 30 napon belül, az abban foglalt elhatározással, és a rendezés alá vont területtel kapcsolatban szíveskedjenek javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket megadni.

Az vélemény adás határideje: 2014. február 3.

Véleményüket kérem az alábbi címre küldjék meg:

Levélcím:       Bp. XV. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal FVÜF – Főépítészi Iroda

1601 Bp. Pf. 46.

e-mail.: foepitesz@bpxv.hu

tel/fax.: (1) 305-33-68, 305-33-78

Budapest, 2013. december 19.

Tisztelettel:

Lásztó Tamás

polgármester

 

 

Comments are closed.