Idén is lesznek szirénapróbák a kerületben

Lakossági felhívás!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) főigazgatói intézkedésének megfelelően a kerületünkben kiépített Monitoring Lakossági Riasztó Rendszer (MoLaRi) 2015. évben végrehajtandó próbáinak időpontjait az alábbi táblázat tartalmazza:

Indítás időpontja Kiadásra kerülő jel
2015. február. 02.         11:00 Csökkentett üzemű (morgatópróba)
2015. március 02.        11:00 Hangos üzemű (teljes körű) próba
2015. április 13.            11:00 Csökkentett üzemű (morgatópróba)
2015. május 04.            11:00 Csökkentett üzemű (morgatópróba)
2015. június 01.            11:00 Csökkentett üzemű (morgatópróba)
2015. július 06.             11:00 Csökkentett üzemű (morgatópróba)
2015. augusztus 03.      11:00 Csökkentett üzemű (morgatópróba)
2015. szeptember 07.  11:00 Hangos üzemű (teljes körű) próba
2015. október 05.         11:00 Csökkentett üzemű (morgatópróba)
2015. november 02.     11:00 Csökkentett üzemű (morgatópróba)
2015. december 07.     11:00 Csökkentett üzemű (morgatópróba)

Ez a megfigyelő, elemző és tájékoztató rendszer a szomszédos IV. kerületben lévő CHINOIN-Sanofi üzem közelsége miatt indokolt és egyben 30 db végpont létrehozását jelenti.

A MoLaRi rendszer fő funkciója, hogy a veszélyes üzemek fekvésük szerint érintett körzetek környezetében kiépített végpontok (szondák) – az üzemek esetleges meghibásodása vagy ipari balesete esetén – a levegőbe jutó veszélyes vegyi anyag koncentrációját mérik és az adatokat további elemzésre a katasztrófavédelmi ügyelet felé továbbítják. Az elemzéseket követően a rendszer riasztja a lakosságot, illetve a megfelelő magatartási szabályokról tájékoztatást ad az érintettek részére.

A szirénapróbának két típusát különböztetjük meg:

  1. Csökkentett üzemű (morgató) próba.
  2. Hangos üzemű (teljes körű) próba.

1. Csökkentett üzemű (morgató) próbánál a következő szöveg, illetve jelzés hangzik el:

Szöveges rész:

„Figyelem,  ez próba,  figyelem ez próba!

Most a csökkentett üzemű próba jelét hallják!

Most a csökkentett üzemű próba jelét hallják!”

a szöveges rész elhangzása után azonnal következik a szirénajelzés:

„Morgatópróba” jelzés sugárzása

A próba során alkalmazott jelzés első részében rövid ideig (6 másodperces időtartamban) mély tónusú felfutó hangjelzés szól, majd a jel lefutása következik.

Szöveges rész:

„A próbának vége, a próbának vége!”

2.Hangos üzemű (teljes körű) próbánál a következő szöveg, illetve jelzés hangzik el:

szöveges rész:

„Figyelem, ez próba! Figyelem, ez próba!

Most a katasztrófariadó jelzését hallják”

a szöveges rész elhangzása után azonnal következik a

szirénajelzés:

„Katasztrófariadó”jelzés kiadása

Két percig tartó, váltakozó hangmagasságú, mélyebb tónusú (üvöltő) hang.

szöveges rész:

„Figyelem, ez próba! Figyelem, ez próba!

Most a veszély elmúlt jelzést hallják”

 

a szöveges rész elhangzása után azonnal következik a

szirénajelzés:

„Veszély elmúlt” jelzés kiadása

Kétszer fél percig tartó, fél perces szünettel megszakított egyenletes hangjelzés.

a szirénajelzés elhangzása után azonnal következik a

szöveges rész:

„A próbának vége!  A próbának vége! A jelzésekkel kapcsolatban a lakosságnak teendője nincs. Ez a rendszer próbája.”

Valós riasztás esetén a szirénarendszeren sugárzott szövegben NEM szerepel a „Figyelem ez próba” kifejezés!

Comments are closed.