Díjazták a közösségért végzett munkát

Átlagos olvasási idő: 4 perc

Idén is átadták a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem Díjakat. A hivatal dísztermében a képviselő-testület nevében László Tamás polgármester köszöntötte a díjazottakat. Tavalyhoz hasonlóan idén is tízen kapták meg az elismerést. Az érdeméremmel azok munkáját ismerték el, akik példamutató, kimagasló szakmai tudásukkal hozzájárultak a kerület fejlődéséhez.

Fogarasi Gábor

Fotó: Nagy Botond

Fotó: Nagy Botond

A díjat az újpalotai lakótelep gyülekezetszervezői, valamint az Újpalotai Református Missziói Egyházközség missziói lelkészi feladatainak elismeréseképpen érdemelte ki. Munkájának köszönhetően a református egyházközség lélekszáma évről évre gyarapodik, ezért az egyház templomalapításba kezdhetett.
Fogarasi Gábor 17 évesen döntött úgy, hogy a kereszténység felé fordul. Beiratkozott a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karára, melyet 1997-ben végzett el. Fölszentelését követően szolgálata első öt évét a Rákosszentmihály–Sashalmi Református Egyházközségben töltötte. Beosztott lelkészként 2002-ben az újpalotai lakótelep gyülekezetszervezője lett. Az Újpalotai Református Missziói Egyházközség 2005. január 1-jén alakult meg, amelynek azóta is missziói lelkésze. Ugyanebben az évben költözött a lakótelepre. A Pázmány Péter Római Katolikus Egyetemen folytatta a tanulmányait mediáció szakon 2009 és 2011 között. Jelenleg az újpalotai református templom felépítése foglalkoztatja.
Templomot akkor kell építeni, ha előbb közösséget épített az ember. Fogarasi Gábor már megépítette a közösséget Újpalotán, most tehát az imahely következhet – hangzott el a méltatásban.

Jobbágy Mária

Fotó: Nagy Botond

Fotó: Nagy Botond

A mentálhigiénés szakember a szociális és a családvédelmi területen végzett tevékenységéért, az Egyesített Szociális Intézmény munkatársaként és a Levendula 60+ program koordinátoraként vívta ki a városrész elismerését. Munkájában fontosnak tartja a szemléletváltást, valamint a nyugdíjas lakosok összefogását. Olyan társadalmi és közösségi tér kialakítására törekszik, ahol a kerületiek meg tudják őrizni vitalitásukat, bekapcsolódnak a helyi közéletbe. Képes volt szakmai képességeit továbbfejleszteni, és ezzel együtt a helyi idősügyi programot megújítani, így méltán pályázhat kerületünk az idősbarát önkormányzati címre.

Dr. Király Balázs

Fotó: Nagy Botond

Fotó: Nagy Botond

Az elismerést Újpalota lakosaiért, a gyermekekért, a családokért az egészségügy területén végzett kiemelkedő munkájáért kapta. Szaktudását a kerületi lakosok egészségének megőrzése érdekében kamatoztatja.
Dr. Király Balázs orvosi diplomáját 1996-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte, majd öt évig a Vas Megyei Markusovszky Kórház gyermekosztályán dolgozott. Gyermekgyógyászati szakvégzettségét is itt szerezte, amelyet később Budapesten, az I. Számú Gyermekklinikán nefrológiai (vesegyógyászati) szakvizsgával egészített ki. A Zsókavár utcai rendelő gyermekorvosa 2004 óta. Munkája mellett a Zsókavár a Gyermekeink Egészségéért Alapítványnak is a kurátora, így nagy szerepe van a barátságos gyerekrendelő és a tudatos egészségkultúra kialakításában. Kezdeményezésére és hathatós közreműködésével már hat alkalommal rendeztek Egészség- és Családnapot a Zsókavár rendelőben.
Dr. Király Balázs egyszer azt mondta, többek között a Zsókavár utcai rendelő miatt nem akar külföldre menni. Helyette egy példamutató közösséget alakított ki a rendelőben – hangzott el az átadón.

Kovács Ferencné

Fotó: Nagy Botond

Fotó: Nagy Botond

A kerületi pedagógus, testnevelő tanár a nevelés-oktatás, a művelődés és a sport területén végzett tevékenységéért, valamint az „1956-os Emlékfutás” bevezetéséért és éveken át tartó megszervezéséért kapta az elismerést.
Kovács Ferencné évtizedeken át a kerületi oktatás meghatározó személyisége volt. Pályakezdő fiatalként 1955-ben lett XV. kerületi pedagógus. Egy darabig az Alagi téri iskolában tanított, majd a Kolozsvár Általános Iskolába került át, ahol nagyon sok gyerekkel szeretette meg a sportolást, és több, később ismertté vált sportolót indított el a pályáján. Nevéhez fűződik az október 6-i és az október 23-i történelmi eseményeknek emléket állító 56-os Emlékfutás is, mely sokáig a kerület legnagyobb tömegsportrendezvénye volt. A diákjai számára BAKAHÁT néven vándortáborokat szervezett.
A méltatáson elhangzott: a férje hazáról szóló írásaiból érthető meg, hogy miért szervezett 56-os Emlékfutásokat a kerületben. Csak a hazájukat nagyon szerető emberek képesek ilyenre.

Kovács Mária Magdolna

Fotó: Nagy Botond

Fotó: Nagy Botond

A díjat a XV. kerület lakosaiért, az egészségügyében végzett 30 éves odaadó munkájáért kapta. Munkáját, ezt a nem mindennapi feladatot teljes szívvel, odaadással, az emberek szeretetének és bizalmának kivívásával hosszú éveken keresztül lelkiismeretesen teljesítette. Huszonkét éve dolgozik az Opál utcai háziorvosi rendelőben. Pályafutását Kerepes­tarcsán kezdte, ahol alkoholbetegek és agyvérzésből vagy szívinfarktusból gyógyulók rehabilitálását végezte. Ezt követően a Bajcsy-Zsilinszky Kórház műveseosztályán 12 évig tevékenykedett. Egy ismerőse javaslatára kezdett el dolgozni 1992-ben dr. Benkő Magdolna háziorvos mellett, ahol nemcsak megismerte, hanem meg is szerette a körzeti nővéri munkát. Ugyanis nemcsak asszisztensi feladatokat végez, hanem nővérként is dolgozik az orvosi rendelőben. Munkáját nagy odaadással és szeretettel végzi.
Az elismerés átadásakor elmondták, aki 30 éven át dolgozik egy közösségben, egy közösségért, az számos emberi sorssal, titokkal találkozhatott, melyek feldolgozása nem mindig könnyű feladat.

Kozák Zoltánné

Fotó: Nagy Botond

Fotó: Nagy Botond

Az óvodapedagógus munkájában még több évtized után is örömét leli. Elragadó személyisége a félénk gyermek arcára is mosolyt csal. Sugárzó kedvességével mindennap boldogsággal tudja megajándékozni a kicsiket, ezenkívül híres arról is, hogy a szülőkhöz mindig van pár jó szava.
A Régi Fóti úti Óvoda szakmai és erkölcsi hírnevét megalapozó óvodavezetői, óvodapedagógusi munkájának elismeréseképpen, valamint a nevelés-oktatás területén végzett tevékenységéért jutalmazták a városrész érdemérmével.

Ifj. Malaky Mihály

Fotó: Nagy Botond

Fotó: Nagy Botond

A vállalkozó a kerület lakosainak érdekeit és igényeit szem előtt tartó vállalkozói, kereskedői tevékenységéért állhatott a kitüntetettek sorába. Édesapja nyomdokaiba lépve a nagy múltú rákospalotai családi vállalkozás továbbviteléért kapta meg a díjat.
Lehetőségeihez mérten támogatja a XV. kerület szociális és sport­életét, hozzájárul kerületünk hagyományteremtő és -őrző programjaihoz. Rákospalotai gyökereiről mindig büszkén mesél. Lokálpatrióta, aki mindennapjaiban is a kerület javát szolgálja.

Németh Tibor

Fotó: Nagy Botond

Fotó: Nagy Botond

A díjat a XV. Kerület Polgármesteri Hivatal Főépítészi, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály főosztályvezetője a közel négy évtizedes közigazgatás területén végzett kiemelkedő szakmai, vezetői munkájáért kapta. Számos kerületi infrastrukturális újítás, fejlesztés köszönhető személyének, szerteágazó feladatait mindig hatékonyan, jól szervezetten végzi.
Németh Tibor magasépítő mérnökként egy országosan ismert építőipari kivitelező cégnél kezdte a pályafutását. Építésvezetőként sok jelentős beruházás tevékeny részese volt a ’80-as években. A XV. kerületi Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezethez (GAMESZ) 1989-be lépett be, ahonnan 1992-ben beruházási csoportvezetőként a Polgármesteri Hivatalba került át. A Városüzemeltetési Osztály vezetőjének 2002-ben nevezték ki, és a 2011-es átszervezést követően nevezték ki a főosztály első emberévé. Ma már nemcsak a beruházások koordinálása, hanem a közterületek fejlesztése, óvása, valamint ellenőrzése is a feladatkörébe tartozik, és kevesen vannak, akik jobban ismernék nála a kerületet.
Németh Tibor méltatásából kiderült, hogy négy évtizedet töltött a közigazgatásban, amely nem könnyű, hisz négyévente változtak a viszonyok. Ő azonban mindig a szakma iránti alázattal végezte a munkáját.

Sebők Irén

Fotó: Nagy Botond

Fotó: Nagy Botond

A hegedűtanár, karmester a nevelés-oktatás területén végzett munkájáért, a Hubay Jenő Alapfokú Művészeti Iskola diákjaiért és a Hubay Jenő Ifjúsági Zenekar életében végzett önfeláldozó tevékenységéért kapta meg e nemes kerületi díjat. Áldozatos, 30 éves szakmai tapasztalata jelentősen hozzájárult a kerületiek zenei képzéséhez, a fiatalok zenei műveltségének csiszolásához. Személyisége üdítően hat környezetére, ahogyan megjelenik növendékei társaságában, hihetetlen figyelmet és szuggesztív erőt sugároz. Lendületes vitalitása évtizedek elteltével is kifogyhatatlan.

Székely-Mádai Lászlóné

Fotó: Nagy Botond

Fotó: Nagy Botond

A matematika és fizika szakos tanár kedves, türelmes személyiség, természetével mindig megnyerte a gyerekek szimpátiáját a két nehéz tantárgy iránt. Hatására tanítványai közül többen is a pedagógusi pályát választották. Példaértékű, hogy nyugdíjasként is tanít, hivatástudata, munkássága az egész tanári kar számára ösztönzően hat. Sok évtized eredményes szakmai pályafutása kerületszerte híres. A Dózsa György Gimnáziumban a kerület diákjaiért végzett áldozatos tevékenységéért, valamint kiváló oktató-nevelő munkájáért vehette át a díjat.

Comments are closed.