Átlagos olvasási idő: 2 perc

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

PÁLYÁZATOT HIRDET

JEGYZŐI KABINETEN

HIVATALI ELLÁTÓ ÜGYINTÉZŐI

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 

1.)          Az ellátandó feladatok:

–          A Hivatali Ellátó Csoport adminisztratív és gyakorlati feladatainak ellátása, szervezése,

–          A Hivatal működéséhez kapcsolódó egyes gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységek ellátása.

2.)          A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

–          A Hivatali vagyon analitikus nyilvántartása, folyamatos kezelése, negyedéves és év végi zárások elkészítése, változások átvezetése az eszköznyilvántartó programban,

–          Selejtezés és leltározás előkészítése és lebonyolítása,

–          Beszerzések lebonyolítása, megrendelések elkészítése,

–          Különféle nyilvántartások kezelése, összesítése, egyeztetése,

–          Nyomtatók, egyéb felszerelések üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása,

–          Egyéb, a fenti szakmai feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő, illetve azokhoz kapcsolódó, külön nem nevesített feladatok.

3.)          Pályázati feltételek:

–          magyar állampolgárság,

–          cselekvőképesség,

–          büntetlen előélet,

–          középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés,

–          analitikus nyilvántartások kezelésével összefüggő, leltározási, selejtezési tevékenységben szerzett szakmai tapasztalat.

Előnyt jelent:

–     Üzemeltetési feladatok ellátásában szerzett 1-3 év szakmai gyakorlat.

4.)          Pályázathoz csatolni kell:

–  a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot (a szakmai önéletrajz minta a www.bpxv.hu álláshirdetések menüben található),

–          iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,

–          90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

–          hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez.

5.)          Pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 24.

6.)          Pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 3.

7.)          Pályázati eljárás módja:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés alapján a kiválasztásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

8.)          Állás betöltésének időpontja: 2014. július 7.

9.)          Illetmény és egyéb juttatások:

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.), valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet és az Egységes Közszolgálati Szabályzat alapján kerül sor.

10.)      A kinevezés határozatlan időre szól.

A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

11.)      Pályázat benyújtásának helye: Postán „pályázat hivatali ellátó ügyintéző munkakörre” feltüntetésével.

Cím:       XV. ker. Polgármesteri Hivatal, Humánpolitikai Osztály

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

vagy személyesen (zárt borítékban) „pályázat hivatali ellátó ügyintéző munkakörre” feltüntetésével.

Cím:       XV. ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

.

Comments are closed.