Díszpolgári cím javaslat

Tisztelt XV. kerület Lakosai!

A Budapest Főváros XV. kerület Képviselő-testületének 24/2012. (VI.6.) önkormányzati rendelete szabályozza a “Budapest XV. kerület Díszpolgára” cím adományozását:

cimer

Az önkormányzat a „Budapest XV. kerület Díszpolgára” cím adományozásával kívánja a kerülethez kötődő, kiemelt érdemeket szerzett személyek iránti tiszteletét kifejezni és méltó elismerésként személyüket és munkásságukat példaképül állítani a jelen- és utókor elé.

A „Budapest XV. kerület Díszpolgára” cím annak adományozható:
– aki kiemelkedően jelentős munkájával maradandó értéket alkotott, vagy
– aki életművével a kerületben, vagy országosan elismerést szerzett, vagy
– aki jelentős módon hozzájárult a kerület jó hírnevének öregbítéséhez, közösségének, hagyományainak gazdagításához, vagy
– aki példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

A cím adományozására ajánlást tehet:
a./ a kerület országgyűlési képviselője,
b./ helyi önkormányzati képviselő,
c./ képviselő-testület bizottsága,
d./ helyi nemzetiségi önkormányzat,
e./ kerület lakosai,
f./ a kerületben működő társadalmi szervezet, egyesület,
g./ politikai párt kerületi szervezete.

Az adományozás rendjének szabálya:
– az elismerés ugyanazon személy részére egy ízben adományozható,
– az elismerés nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a képviselő-testületnek, vagy a képviselő-testület bizottságának a tagja,
– saját maga, továbbá a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója részére elismerés adományozását senki nem indítványozhatja.
A cím évente 1 fő részére adományozható. A cím 2 fő részére csak akkor adományozható, ha az egyik cím posztumuszként kerül kiadásra.

Az adományozás időpontja: 2015. márciusi képviselő-testületi ülés.
A kerület díszpolgárainak névsora megtalálható a www.bpxv.hu honlap Kerület – Napjaink – Díszpolgárok menüben.

Tisztelt Lakosok! A “Budapest XV. kerület Díszpolgára” cím adományozására javaslatot, indoklással együtt 2014. november 28-ig lehet eljuttatni a XV. kerületi Önkormányzat Hajdu László polgármester részére (XV. Ker. Önkormányzat, Polgármesteri Kabinet – Társadalmi Kapcsolatok Csoport,  1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. telefon: 305-3113).

A javaslathoz szükséges nyomtatvány letölthető a bpxv.hu honlapról.

Comments are closed.