Csomóponti fejlesztések

Az újpesti és a XV. kerületi önkormányzat együttműködésével, a Budapesti Közlekedési Központ megbízásából, kerületi építési szabályzat és szabályozási terv (KSZT) készült a „Káposztásmegyer, intermodális központ és környezete” területére. A KSZT jóváhagyását tartalmazó előterjesztés június végén került a képviselő-testület elé.

Fejlesztési terv, az előterjesztés melléklete

Fejlesztési terv, az előterjesztés melléklete

A szabályozási terv célja az Újpest, Káposztásmegyer II/A. üteme és a lakóterületi alközpont határánál – a Külső-Szilágyi út és a Megyeri út torkolatánál (majdani kereszteződésénél) – kialakítandó intermodális központ városrendezési-építészeti kereteinek meghatározása, valamint ahhoz kapcsolódva a közúti, valamint a közösségi közlekedési kapcsolatok kialakítása – áll az előterjesztésben.
A tervezett intermodális, vagyis többféle közlekedési ágazatot összefogó csomóponti fejlesztésből kevésbé érintett a XV. kerületi önkormányzat. A kerület területén a vasúti megállóhoz szükséges közlekedési műtárgyakat – új átjárót, a jelenlegi Dunakeszi út, Harsányi Kálmán utca között körforgalmat, valamint első ütemben 250 férőhelyes P+R parkolót – alakítanának ki.
A tervek szerint a területen – egy telek kialakításával – lehetőség nyílik az újpesti oldalon tervezett fejlesztéssel harmonizáló beépítésre, természetesen az előírt P+R parkolóférőhely biztosításával.
A szabályozás megteremti a lehetőségét, hogy a ma zsák­utcaként működő Harsányi Kálmán utcát megnyissák a Dunakeszi útra, így a lakóterületeket kevésbé zavaró módon lehet majd megközelíteni a munkahelyi területeket, valamint kedvezőbb kerületközi kapcsolat alakulhat ki Újpest irányába.

Comments are closed.