A szabálytalanul működő társasház több milliós büntetést kaphat

Átlagos olvasási idő: < 1 perc

Idén február 1-je óta a társasház működésének törvényességi felügyelete jegyzői hatáskörbe tartozik. A törvénymódosítás értelmében a jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata, továbbá működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratban és szervezeti-működési szabályzatban, továbbá a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

Mézeskalács téri társasház

Mézeskalács téri társasház/képünk illusztráció

Fontos tudni, hogy a jegyző csak az írásban bejelentett, és 2014. február 1-je után keletkezett jogszabálysértéseket vizsgálja ki. Amennyiben az ellenőrzés szabálytalanságot mutat, a jegyző utasíthat a törvényes működés helyreállítására. Ha a felhívástól számított 60 napon belül nem orvosolják a jogsértést, úgy a jegyző a határidő elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat, és polgári pert indíthat a társasház ellen.

A bíróság a jegyző keresete alapján megsemmisítheti a közgyűlés jogszabályba, szervezeti és működési szabályzatba vagy alapító okiratba ütköző határozatát, összehívhatja a közgyűlést, vagy arra a jegyzőt, illetve a számvizsgáló bizottságot feljogosíthatja. Ha pedig a társasház törvényes működése a közös képviselő, illetve az intézőbizottság jogsértő magatartása miatt nem biztosítható, úgy ellenük is polgári pert indíthat.

Ilyen esetekben a bíróság 100 ezertől 5 millió forintig terjedő bírságot is kiróhat a közös képviselőre, illetve az intézőbizottság elnökére és tagjaira.

Comments are closed.