Szabadtéri tüzek megelőzése

Átlagos olvasási idő: 2 perc

FELHÍVÁS A SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

A téli időjárás után, a jó idő beköszöntével megnő a szabadtéren, az újra éledő természeti környezetben keletkező tűzesetek száma. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a szabadban kirándulók, szabadidejüket a természetben eltöltők, a természeti környezet közvetlen közelében lakók, továbbá a mezőgazdasági területen dolgozók figyelmét, hogy tevékenységük során igyekezzenek megelőzni a tűz keletkezését, és tartsák be a tűzgyújtási tilalom idejére vonatkozó előírásokat, valamint a mezőgazdasági munkálatokkal kapcsolatos szabályozásokat.

A tavaszi évszak alkalmával, majd az azt követő jellemzően rendkívül meleg és csapadékmentes időjárás miatt az ország területén lévő erdőkben és azok közvetlen környezetében fokozott tűzveszély alakulhat ki. A főváros területére a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, valamint országosan a Vidékfejlesztési Minisztérium adhat ki határozatot a tűzgyújtási tilalom elrendelésére. Tűzgyújtási tilalom elrendelését követően az erdőkben, természeti környezetben kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani.

A száraz, csapadékmentes időjárásra való különös tekintettel, a szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében az erdőkre, fásításokra, valamint az erdőterületek és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területeken ide értve a magántulajdonban lévő ingatlanokat is (lakóépületek udvara, zártkertek, üdülőépületek udvara, stb.) is be kell tartani a tűzgyújtási tilalmat, mivel a légmozgás következtében a felgyülemlett vastag, száraz avar takaró egy elszálló parázs, vagy egy eldobott izzó cigarettavég gyújtóhatása következtében is könnyedén lángra kaphat. Az erdőterületek és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területeken ide értve a magántulajdonban lévő ingatlanokat is csak abban az esetben szabad tüzet gyújtani, pl.: kerti sütögetés céljából, ha az esetleg ott lokálisan elterjedő tűz oltására alkalmas tűzoltó eszköz (vödör víz, vödör homok, tűzoltó készülék, stb.) a helyszínen rendelkezésre áll, az azonnali beavatkozáshoz.

A szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatban, a tűzesetek elkerülése érdekében legalább az alábbiakat szükséges megvalósítani:

  • A tervezett avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetésének helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

(1131 Budapest, Zsinór u. 8-12.) a  IV., XIII.,  XIV.,  XV. és XVI. kerületek esetében, rendelkezik területi illetékességgel.

  • A növényi hulladékot csak szélcsendes időben, és csak a megfelelő tűzvédelmi szabályok betartásával szabad elégetni.
  • A növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az érintett területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani.
  • Erdőben kizárólag kijelölt tűzrakó helyeken szabad tüzet gyújtani.
  • A fasorok, facsoportok védelmét biztosítani kell.
  • Az égetést szakaszosan, kezelhető nagyságú területen kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
  • Az égetés időtartamára a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni.
  • A tüzet tilos őrizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
  • Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. – a parázslást, izzást meg kell szüntetni.

Kérjük, hogy saját területükön tartsák be az előírásokat és tegyenek meg mindent a tűzesetek megelőzése érdekében.

Amennyiben mégis tűzeset következik be, annak észlelésekor az első és legfontosabb feladat a kezdeti “kis tűz” eloltásán túlmenően, az illetékes tűzoltóság – és ha lehetséges a terület tulajdonosának – haladéktalan értesítése.

Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül a 105 (ingyenes) telefonszámon jelezni kell a tűzoltóságnak!

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 06-1-459-2300 számon is elérhető!

Comments are closed.