Már teljes létszámmal dolgozik a testület

Átlagos olvasási idő: 4 perc

 

Fotó: XV Média, Vargosz

Fotó: XV Média, Vargosz

A szociális munka napja alkalmából tartott kis ünnepséggel vette kezdetét a november 21-ei testületi ülés, majd a protokolláris bejelentések után 15 napirendet tárgyalt meg a grémium. Megvitatták többek között a „Szabad önkormányzatokat!” nyilatkozatot és az átláthatósági megbízotti pozícióról is döntöttek.

Dr. Szalay Kornél Géza átveszi a mandátumát/Fotó: XV Média, Vargosz

Dr. Szalay Kornél Géza átveszi a mandátumát/Fotó: XV Média, Vargosz

Az ülés kezdetén a mandátumáról lemondó dr. Pintér Gábor helyére érkező dr. Szalay Kornél Géza átvette megbízólevelét és letette képviselői esküjét, így teljessé vált a Fidesz-frakció és a huszonegy fős képviselő-testület.

Ezt követően a szociális munka napja alkalmából az önkormányzat nevében Cserdiné Németh Angéla polgármester köszönte meg az ágazatban dolgozók munkáját, majd átadtak elismeréseket és köszöntötték a jubiláló kerületi alkalmazottakat.

A protokolláris hozzászólásoknál Tóth Imre alpolgármester megköszönte dr. Lamperth Mónika jegyző elmúlt ötéves munkáját, mivel jegyzőként ez volt az utolsó ülése.

Az ülés egyik legfontosabb napirendi pontja az átláthatósági megbízotti pozíció létrehozásáról szólt. A biztos személyére az LMP tehetett javaslatot, a párt Pósa Andrást, az LMP korábbi pártigazgatóját javasolta. A testület megszavazta a megbízott kinevezését, aki munkájáért havi 350 000 forintos javadalmazást kap.

Az ülésen a legnagyobb vitát a „Szabad önkormányzatokat!” nyilatkozat elfogadása váltotta ki. Az előterjesztés ismertetésénél elhangzott, hogy salátatörvényekbe bújtatva két olyan törvényjavaslat kerül a parlament elé, ami tovább csorbítja az önkormányzatok jogköreit. Az egyik szerint az építési hatósági jogköröket elvonnák az önkormányzatoktól, amit ha elfogadnak, akkor a lakóknak nem lesz beleszólásuk, milyen beruházásokat végezzenek a lakóhelyükön. A másik jogszabályban az iparűzési adó felhasználását szabályozná a kormányzat, vagyis az önkormányzatok nem gazdálkodhatnának szabadon az adóból befolyt pénzzel. A nyilatkozat elfogadásával ezek ellen tiltakozik XV. kerületi önkormányzat.

A testület többek között döntött még

a költségvetési rendelet módosításáról,

a 2020. évi folyószámla-hitelkeretről,

a jövő évi előzetes kötelezettségvállalásokról,

a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek megválasztásáról,

a kerületi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióról,

a KÉSZ módosításáról,

valamint arról, hogy a polgármesteri hivatalban december 23-án igazgatási szünet lesz.

——————————————————————————————————————————————————————

A szociális munka napja alkalmából díjazott munkatársak

Fotó: XV Média, Vargosz

Fotó: XV Média, Vargosz

25 éves jubileumi jutalomban részesül:

Balogh Réka

Ő a „GONDOZÓ” így gondolja Rékáról minden újonnan érkező dolgozó, szülő. Az ő keze alatt tanulták be jó páran az ESZI Fejlesztő Gondozó Központ sajátos gondozási teendőit. Nagy tapasztalatával, hozzáértésével 25 éve segíti, erősíti a FENO csapatát. Már kezdetektől fogva az alapítástól a Kontyfa utcai intézményünkben kezdte ismerkedését a szakmával, sérült fiataljainkkal. Látta felcseperedni őket, részese lett annak, hogyan sajátítottak el hosszú évek alatt egy-egy új képességet, hogyan alakult a sorsuk, változott életük. Sokan jöttek, mentek dolgozók a FENO-ban, ki hosszabb, ki rövidebb ideig maradt, de Réka kitartó volt. Minden reggel újból és újból nekilátott nagy teherbírásával a munkának. Jól kiismerve gondozottjainkat, személyiségük szerint bánik velük. A foglalkozásokon kreatív ötleteivel járul hozzá tetszetős tárgyak, ajándékok készítéséhez. Humoros közbevetéseivel színesíti mindennapjainkat, rögtönzött rímbe szedett mondataival felüdíti környezetünket.

Geist Gábor

Az ESZI Család- és Gyermekjóléti Központ Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodájának munkatársa, szakmai felelőse. 2012 decembere óta dolgozik az intézményben, de már ezt megelőzően részt vett a MUFTI-val közös projektekben, így kapcsolata az intézménnyel korábbra nyúlik vissza. Tanulmányai során szociális munkás, szociálpolitikus, szociológus végzettséget szerzett, addiktológiai, pályaorientációs konzultáns, pár-és családterapeuta képzésben vett részt. Jelenleg a MUFTI-ban egy olyan közösségi tér működtetésén dolgozik, mely a fiatalok életkori- és élethelyzeti szükségleteit szem előtt tartva támogatja őket céljaik elérésében. Kiemelt figyelmet fordít a fiatalok társadalmi integrációjának elősegítésére, aktívan részt vesz a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységében és az ifjúsági Stratégia célkitűzéseinek megvalósításában.

Szaniszló Kovács Judit

2017-től dolgozik a Területi Gondozás Klebelsberg Kunó utcai telephelyének nappali ellátásában, mint gondozó. Munkafeladatait nagy odafigyeléssel végzi, pontos, türelmes. Az idősek elfogadják, elismerik, szeretik. Szívesen vesz részt aktív időseink szabadidős programjainak szervezésében és lebonyolításában. Jelenleg második gyermekével van otthon, aki most fél éves. Boldog babás éveket, a későbbiekben munkájához további sikereket és jó egészséget kívánunk!

30 éves jubileumi jutalomban részesül: 

Dorogi Etelka Ildikó

Iskolái elvégzése óta a segítő szakmában dolgozik. Kerületünkben 2008 júliusától dolgozik a Gondozó Házban, mint gondozó. Munkáját odafigyeléssel, lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint végzi. Az idősek minden problémájukkal bizalommal fordulhatnak felé, amit Ő a legjobb szakmai tudásával old meg. Munkatársaival jó a kapcsolata, segítségére mindig számíthatnak. Munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Kiss Ilona

Az ESZI Család-és Gyermekjóléti Központnál több mint 10 éve dolgozik. Mentálhigiénés segítőként egyéni eseteket kísér, illetve pár-és családkonzultációkat vezet, mint családterápiás konzultáns és szexuálterapeuta. 2016-ban kérték fel, hogy a demenciával élők hozzátartozói számára szervezzen csoportot. Idén lehetősége adódott, hogy az Alzheimer világnap alkalmából bemutassa a Hozzátartozói csoport elmúlt 3 éves tevékenységét, beszélt a csoport alakulásáról, működéséről, fejlődéséről. Évek óta aktívan jelen van az Állásbörzéken, ahol grafológus végzettségét remekül tudja hasznosítani. Szabadidejében többek között, gyászfeldolgozó csoportok szervezésével is foglalkozik.

—————————————————————————————————————————————————————–

A szociális intézmények munkatársainak javaslatára az „Év Szociális Munkása”, az „Év Szociális Gondozója vagy Szakmai Tevékenységet Segítő Alkalmazottja” és az „Év Családgondozója” díjakat adták át.

 Az „Év Szociális Munkása” díjat kapta

Lovász Márta

1992-ben szerzett gyógypedagógiai tanári oklevelet oligofrénpedagógiai-szurdopedagógiai szakon a Bráczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. 2003 óta terápiás munkatársként dolgozik az ESZI Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában. Fő szakterülete a felnőtt, középfokban értelmileg akadályozott, felnőtt korú segítséggel élők gyógypedagógiai és művészeti nevelése. Tudását és tapasztalatait végtelen türelemmel és körültekintéssel osztja meg munkatársaival, valamint tereptanárként, a szakképzési és felsőoktatási intézményekből érkező hallgatókkal. Az általa alapított Figurázók formációt és a Figura Néptánccsoportot fellépéseik országosan is ismertté és elismertté tették. A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület 2019 júliusában az „Értelmi fogyatékkal élő embertársainkért” díjjal ismerte el kiemelkedő szakmai munkáját. Az ÉNO szakmai munkaközösségének megbecsült, értékes, nélkülözhetetlen munkatársa, szakmai vezetőhelyettese.

Az „Év Szociális Gondozója” díjat kapta

Csiki Rozália

1991-ben kezdte meg munkáját a Területi Gondozás Klebelsberg Kunó utcai Időseket Segítő Szolgálatában a „Klebiben”, mint klubgondozó, majd 2000-től a nappali ellátás felelőseként színesíti az igénybe vevők mindennapjait. 28 éve nagy türelemmel, szakmai elhivatottsággal, fáradhatatlanul gondoskodik az idős emberekről.  Csendes, megbízható, együttműködő. Munkáját nagy odafigyelés, precizitás jellemzi. Kiváló problémamegoldó képességgel rendelkezik.  Időseink elismerik, szeretik, megbecsülik.

Az „Év Családgondozója” díjat kapta a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány munkatársa

Víg Réka Szandra

 Réka 2006-ban még első éves főiskolai hallgató korában lett az Alapítvány munkatársa. Rajzfoglalkozásokat vezetett a csömöri intézményben élő gyermekek számára. Aztán, ahogy az lenni szokott náluk, „beleszeretett” a munkába és a munkatársakba, elvégezte a gyermekfelügyelő tanfolyamot és teljes munkaidős munkatársuk lett. 2010-től az Aporháza utcai Családok Átmeneti Otthonában dolgozik.

Rajztudását és a gyerekekkel való jó kommunikációs készségét szerencsére itt is kamatoztatja. Neki köszönhető a játszóudvarukon készült teljes falat borító kép, amelyet a gyerekekkel közösen festettek. Egyik kollégájával együtt szervezett „Apor-faktorokat”, – „Ki mit tud ?”– okat, amelyeken az intézményekben lakó felnőttek és gyerekek megcsillanthatták tehetségüket.

Folyamatosan korrepetálja a gyerekeket magyar és angol nyelvből, történelemből, környezettanból, melynek köszönhetően számos gyereknek sikerült a pótvizsgája, sőt érdemjegyet is javítottak. Mesemondó – és rajzfoglalkozásokat is tart.

A gyerekek nagyon szeretik őt, – motiválja, közösségi aktivitásra serkenti őket – gyakran lepik meg saját készítésű rajzokkal, tárgyakkal, sőt még az iskolába is beajánlották angol tanárnak. A szülők is megbíznak benne, gyakran kérnek tanácsot tőle kisebb-nagyobb problémáik megoldásához.

Legújabb feladata komoly és felelősségteljes. Szervezi és közreműködik a „Varroda projekt” lebonyolításában, melynek során az intézményekben lakók varrást tanulnak annak érdekében, hogy piacképes szakmájuk lehessen.

A következő testületi ülés december 17-én, kedden délelőtt 9 órakor kezdődik.

(A testületi ülések élőben és felvételről is megtekinthetők az onkormanyzati.tv és a bpxv.hu honlapokon.)

Comments are closed.