Kontyfás tanmese egy iskolaigazgatóról

Átlagos olvasási idő: 4 perc

A tankerület nem fogadta el Vass Béla pályázatát – Petícióban tiltakoznak a szülők

E-mailben értesítette az Észak-Pesti Tankerületi Központ Vass Bélát, a Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium igazgatóját, hogy eredménytelennek nyilvánították az új ciklusra benyújtott pályázatát. A fenntartó szerint az új pályázati eljárás lefolytatásáig helyettesítéssel oldják majd meg az intézmény vezetését.

Nem könnyű ma diáknak, szülőnek és pedagógusnak lenni. Olyan világot élünk, hogy abban bármi előfordulhat: a tanárt elküldhetik, az iskolát bezárhatják, a diákokat pedig más iskolákba is áttehetik. De a legnehezebb dolguk az igazgatóknak van, akiknek mindenkinek meg kell felelniük. A diákoknak, a szülőknek és a pedagógusoknak azért, hogy az ötéves ciklus alatt hatékonyan tudjanak együtt működni, a fenntartónak pedig azért, hogy legyen olyan ciklus, amelyben lehetőség van az ilyesfajta együttműködésre.

„Mint minden igazgató, úgy én sem vagyok hibátlan – mondta Vass Béla, a Kontyfa idén nyáron leváltott igazgatója –, de mindig igyekeztem humánus lenni mindenkivel, a kollégáimnak a tanítás terén minél nagyobb szabadságot biztosítani, és próbáltam megőrizni a Kontyfa méltán híres szabadszelleműségét és sokszínűségét.”

Nem csak Vass Béla tudta, hogy kiesett a fenntartó kegyeiből. Ez ugyanis számos metakommunkációs jelből kiderült. „Mi, szülők is hallottuk, amikor a tankerületi igazgató kiabált az igazgató úrral – mondta Hegedűs Imre. – Mindez az iskola aulájában történt még tavasszal.”

Vass Béla 2019-ben lett a Kontyfa igazgatója. Annak az intézménynek, amely gyakorlatilag a második otthona volt. „1982. augusztus 1-jén lettem az iskola tantestületének a tagja. Akkor még nem rendelkeztem tanítói képesítéssel, ám a főiskolán egy olyan speciális tagozatot indítottak, melynek tagjai egy év után már tanítottak.”

A fiatal tanító később természetesen megszerezte a tanítói végzettséget, majd az egyetemen a történelemtanári szakot is elvégezte, így a tantestület teljes jogú tagjává vált.

„Nem túlzás, hogy ez az iskola a második otthonom. Egyrészt mert már 40 éve itt tanítok, másrészt pedig a feleségemet (Mohai Krisztinát) is itt ismertem meg.”

Vass Béla az elmúlt 42 évből mindössze kettőt töltött a Kontyfától távol. 2017–2018-ban ugyanis az Újpesti Bródy Imre Gimnáziumban tanított. Itt hallott arról, hogy volt iskolájában, a Kontyfában igazgatót keresnek. „Az első pályázatra nem reagáltam, majd miután azt is érvénytelennek nyilvánították, és újból megpályáztatták az igazgatói állást, úgy éreztem, már nekem is lépnem kell. Jelentkeztem, majd kineveztek.”

2019-t írtunk. Akkor még nem lehetett tudni, hogy néhány hónap múlva a Covid gyakorlatilag az egész világot bezárja majd, s hogy a tanítás eszköz, képesítés és szaktudás nélkül az online térbe szorul. Miután sikerült mindezt kiheverni, az ukrajnai események és az energiaválság mellett kirobbant a „pedagógusháború”.

„Természetesen emiatt is lehetek nemkívánatos személy a fenntartónál, hiszen 2022–2023-ban nálunk is sztrájkolt néhány tanár, illetve volt, aki kockás inget viselt. De úgy vélem, nálunk sem voltak aktívabbak, reakciósabbak a pedagógusok, mint máshol. Mindössze a mi apró lépéseink a kelleténél nagyobb sajtóvisszhangot kaptak.”

Mondjuk azt, hogy ez a személyes ok döntött Vass Béla igazgatói pályázatáról, amely azonnal kérdésessé teszi az eljárást. Vagy mondjuk azt, hogy nem volt jó vezető, amit a kontyfás tanárok és szülők határozottan cáfolnának, így ez is hiteltelen állításnak tűnik. De ezen felül van még egy szempont, amely erősen megkérdőjelezhető.

„Vass Béla ebben az intézményben töltötte egész pályafutását. Közben nemzedékek sorát tanította, nem túlzás azt állítani, hogy őt mindenki ismeri a kerületben. De Újpalotán biztosan. Mindössze négy éve van a nyugdíjig, miért volt szükség erre az embertelen lépésre?” – mondta Hegedűs Imre, aki a szülők nevében egy petíciót fogalmazott meg, amit egy hét alatt háromszázan írtak alá. Ezt a dokumentumot aztán elküldték az Észak-Pesti Tankerületi Központnak, a Köznevelésért Felelős Államtitkárságnak és a kerületi önkormányzatnak is.

„Vass Béla úr vezetése alatt az intézmény és annak tanulói jól fejlődnek, ezt bizonyítják a különböző versenyeken induló tanulók elért jó eredményei, mind kulturális, mind sporttevékenység terén – olvasható a petícióban. – Preventív előadásokat tartanak a gyermekek számára, mely korunk veszélyeire (pl. internet világa) hívja fel gyermekeink figyelmét. Számos egészséges életre nevelési tevékenység zajlik az intézményben. A gyerekek készség és képességfejlesztése folyamatos. A tehetséggondozás kiemelten kezelt. A jelenlegi vezetés nagy hangsúlyt fektet a diákok egyéni képességeinek támogatására.  Emellett nem csak a kiemelkedő, de a tanulási nehézséggel, speciális igénnyel rendelkező gyerekek is teljes támogatást kapnak, megfelelő számú fejlesztéssel, képességükhöz mérten haladhatnak saját osztályon belül. Minden gyermek egyenlő. Egy más szemléletű vezetés mindezt súlyosan veszélyeztetné. A diákok lelki egyensúlyát, és biztonságérzetét is veszélyezteti, ha számukra nagy tiszteletet és nagyra becsült személyt veszítenének el.”

A Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium termeinek egy részét a 2021-22-es tanévtől a Koneli Alapítványi Iskola bérli. Ami azért is érdekes, mert az újpalotai iskola vezetésére ketten is pályáztak. Egyikük Vass Béla jelenlegi igazgató, a másikuk pedig Szíjjártó-Kozák Judit (egykori konelis szülő) volt. Hivatalos állásfoglalás nem született ez ügyben, de volt, aki úgy vélte, a tankerület teljes egészében a Konelinek adná a Kontyfa épületét. Ezt azonban cáfolta dr. Jaksicsné Kronekker Zsuzsanna, az Észak-Pesti Tankerületi Központ szakmai vezetőjének írásbeli tájékoztatása, melyben az áll „a Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium  igazgatói beosztásának ellátására irányuló pályázati eljárásban két pályázó nyújtott be pályázatot, az eljárás eredménytelen lett”. Azaz se Vass Béla, se a konelis szülő nem lesz igazgató. Marad szükségmegoldásként, hogy augusztus 16-tól az iskola „vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján helyettesítéssel történik a következő pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig”.

„Hogy mi lesz velem? Még nem tudom. Ha a tankerület is úgy akarja, akkor a nyugdíjig hátra levő négy évemben ismét csak tanítani fogok – tette hozzá Vass Béla. – Természetesen ezt a négy évet is a Kontyfában képzelem el. Jelenleg igazgatóként csak két osztályban négy óra történelmet tanítok, ám szeptembertől minimum 24 órában kellene tanítanom ahhoz, hogy teljes állásban foglalkoztassanak. Ezt mások kárára nem szeretném vállalni, de ha úgy jön ki a matek, akkor a jelenlegi óráim mellett szívesen tanítok majd alsó tagozaton is.

S hogy ki lesz az ideiglenes igazgató a Kontyfában? Nos, erről sem mi, sem pedig Vass Béla nem kapott a tájékoztatást. A kontyfás tantestület pedig szabadságra ment, így ők csak augusztus 21-én értesülnek arról, hogy ki lett a megbízott igazgató, s hogy Vass Béla maradhatott-e az iskolában.

 

Barkóczi képviselő a miniszterhez fordult

„A kontyfás történet nem egyedi eset. A nem kormánypárti sajtó több olyan iskolát is megnevezett, ahol az újpalotaihoz hasonló módon zajlott (vagy nem zajlott) az igazgató kinevezése – mondta Barkóczi Balázs, a kerület országgyűlési képviselője. Fontosnak éreztem, hogy magam is nyomatékot adjak az ügynek, ezért egyrészt kérdéseket intéztem Pintér Sándor belügyminiszterhez, másrészt a kontyfás szülőkkel párhuzamosan magam is közérdekű adatigénylést nyújtottam be az Észak-Pesti Tankerületi Központhoz.”

Az országgyűlési képviselő többek között azt tudakolta a minisztertől, hogy mitől lett eredménytelen Vass Béla pályázata; hogy ki lesz a megbízott igazgató; miként fognak erről a tanárok, a diákok és a szülők értesülni; hogy milyen szempontok alapján nem felelt meg a jelenlegi igazgató az iskola vezetésére; hogy az iskolában működő Koneli Alapítvány szeretné-e átvenni az egész iskolát, ha pedig így van, akkor mi lesz az állami részben tanuló diákokkal. „Az egész ügyben az a legfelháborítóbb, hogy senki semmilyen tájékoztatást nem kapott. Ilyen az önkormányzati fenntartású iskolákban nem történhetett meg.”

Az országgyűlési képviselő, illetve a szülők is várják a miniszter és a tankerület válaszát. Erre a törvényben mindkét félnek 15 napja van.

 

Comments are closed.