Kedvezményes gyermekétkeztetés

Átlagos olvasási idő: < 1 perc

Szeptembertől ismét gyermekzsivajtól hangosak a közoktatási és nevelési intézmények, ezzel együtt a közétkeztetés is nagyobb üzemmódra kapcsol. Ebből az alkalomból a gyermekétkeztetési kedvezményekről, az igénylés menetéről a hivatal népjóléti és intézményfelügyeleti főosztályának vezetőjét, Reiszné Naszádi Magdolnát kérdeztük.

Reiszné Naszádi Magdolna/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Reiszné Naszádi Magdolna/Fotó: XV Média, Nagy Botond

– Kik jogosultak a Palota gyermekétkeztetési kedvezményre?

– A kerületben bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő gyermeknek igényelhető a kedvezmény. Olyan rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, de ingyenes étkezésben nem részesülő 9–13. évfolyamos tanulónak, aki ebben az esetben 50 százalékos kedvezményre jogosult. Ezenkívül az a kiskorú, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre kizárólag jövedelmi okból nem jogosult, és a család egy főre jutó havi jövedelme a 45 600 forint jövedelemhatárt nem haladja meg, az 25 százalékos étkezési díjkedvezményben részesülhet.

– Hogyan kell igényelni a támogatást?

– A kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton a 1601 Budapest, Pf. 46. postacímre. A nyomtatvány beszerezhető a hivatalban, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról. A kérelemhez mellé- kelni kell a nyomtatványban felsorolt iratokat, egyéb igazolásokat, és be kell mutatni, illetve benyújtani a kérelmező lakcímkártyáját is. Fontos azt is kiemelni, hogy a határozat lejárta előtt három hónappal már intézkedhetnek a gondviselők az újabb támogatássokkal kapcsolatosan.

– Mi a helyzet azokkal, akik magasabb összegű családi pótlékot kapnak?

– Jár 50 százalék mértékű normatív kedvezmény az 1–8. évfolyamon és az azon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, valamint az 1–8., vagy magasabb évfolyamon tanuló tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben. Ilyenkor a támogatást abban az oktatási intézményben kell a szülőnek intéznie, ahová gyermeke jár.

Comments are closed.