Így adózunk a kerületben idén

Az önkormányzat februárban minden érintettnek megküldi a helyi adók fizetési kötelezettségéről szóló tájékoztatást és a befizetési csekket. A korábbi évekhez hasonlóan az egyes adónemekben, így az építmény- és telek-, valamint a gépjárműadót az első félévre 2015. március 15-ig, a gépjárműadó második félévi díját pedig szeptember 15-éig kell kifizetni.

Amint dr. Turcsányi Miklóstól, az adóosztály osztályvezetőjétől megtudtuk, az építmény- és telekadó mértéke nem emelkedett 2015-ben. Az építményadó így 150 négyzetméter hasznos alapterületet nem meghaladó nagyságú építmény esetében négyzetméterenként és évente 1550 forint, míg a 150 négyzetméternél nagyobb hasznos alapterületű építmények után 1820 forint. A telekadó díja pedig négyzetméterenként és évente 330 forint.

Nem változott a talajterhelési díj mértéke sem, az ezzel kapcsolatos bevallás és az adó megfizetésének határideje szintén március 15-e.

Az Országgyűlés tavaly év végén módosította a helyi adókról szóló törvényt, kibővítve az önkormányzatok adóztatási mozgásterét, az újdonságként megjelenő települési adó bevezetésével a XV. kerületi önkormányzat nem élt.

Pálinkafőzés/Fotó: XV Média, Vargosz

Pálinkafőzés/Fotó: XV Média, Vargosz

A jövedéki adó módosításával ugyanakkor a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárás az önkormányzat hatáskörébe került. A szabályozás értelmében a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül, a már megszerzett berendezéseket most, soron kívül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az előállított, legfeljebb 50 liter magánfőzött párlat utáni adóbevallási és -fizetési kötelezettséget pedig a tárgyévet követő év, azaz legkorábban 2016. január 15-ig kell teljesíteni.

Comments are closed.