Ifjúsági Közösségi Tér vezető, ifjúsági programszervező állás

 

XV. Ker. Önkormányzat Ifjúsági és Sportközpont

                       a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

XV. Ker. Önkormányzat Ifjúsági és Sportközpont
Ifjúsági Közösségi Tér

Ifjúsági Közösségi Tér vezető, ifjúsági programszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1157 Budapest XV. ker., Száraznád utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A XV. kerületi ifjúság közösségi életének szervezése, ezen belül az Ifjúsági Közösségi Tér (IKT) működéséhez kapcsolódóan közösségfejlesztési és az ifjúság foglalkoztatását megvalósító programok szervezése. A XV. kerületben városrészenként Ifjúsági Közösségi Terek hálózatának létrehozása. A Száraznád u. 5. sz. alatti IKT működésének elősegítése, inkubátor házként való működtetése, programok befogadása. A XV. kerületi ifjúság önszerveződésének elősegítése, ilyen jellegű közösségek létrehozásának támogatása. Ifjúsági rendezvények, programok szervezése, rendezése. Ifjúsági táborok szervezése, rendezése. Kapcsolattartás a XV. kerületi kulturális- és sportszervezetekkel, közoktatási és közművelődési intézményekkel, ifjúsági közösségekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógus, vagy ifjúsági, vagy szociális, vagy közművelődés ,

§         végzettségének és szakképzettségének, vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         XV. kerületi helyismeret; ifjúsági és/vagy kulturális területen szerzett szakmai gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű kommunikáció, szervezés, tolerancia, nyitottság, rugalmasság, határozottság, kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes, szakmai önéletrajz; motivációs levél; iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata; 5 év szakmai gyakorlatot igazoló iratok másolata; korábbi munkaviszonyok igazolása; 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzá járul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ábri László nyújt, a +36-70-317-5764 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a XV. Ker. Önkormányzat Ifjúsági és Sportközpont címére történő megküldésével (1152 Budapest, XV., Széchenyi tér 8-10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 191/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Ifjúsági Közösségi Tér vezető, ifjúsági programszervező.

§         Személyesen: Osváthné Brett Ildikó, Budapest, 1152 Budapest XV., Széchenyi tér 8-10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Ifjúsági és Sportközpont intézményvezetője bírálja el a megadott határidőig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Rákospalota, Újpalota, pestújhely Önkormányzat honlapján – 2014. április 18.

§         XV. kerület Önkormányzat Ifjúsági és Sportközpont honlapján – 2014. április 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.iskxv.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Comments are closed.