Elismeréseket adtak át pedagógusnap alkalmából

Átlagos olvasási idő: 11 perc

Pedagógusnapot tartottak június 3-án az önkormányzat dísztermében. Az ünnepségen Németh Angéla polgármester és Tóth Imre alpolgármester kitüntetéseket, elismeréseket adott át.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Az ünnepségen gazdára találtak a

  • a Budapest Főváros XV. kerületi Köznevelésért Oklevelek,
  • az Év Pedagógusa díj,
  • Arany, Gyémánt, Vas, Rubin díszoklevelek,
  • valamint a Pedagógus Szolgálati Emlékérmek átadására.

A Budapest XV. Kerületi Köznevelésért Oklevél annak a XV. kerület közigazgatási területén működő, az Észak-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott, az alap- és középfokú köznevelési feladatellátásban részt vevő iskolában dolgozó, pedagógus vagy pedagógus munkát segítő munkakörben alkalmazott szakembernek adományozható, aki az intézményekben, illetve ezek jogelődeinél megszakítás nélkül eltöltött 20, 35, 45, 50 év folyamatos közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

20 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik és Budapest XV. kerületi Köznevelésért Oklevélben részesül:

Csörgő Anett, a Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola fejlesztő gyógypedagógusa. Lelkiismeretes munkájával sok gyermeknek segített abban, hogy az iskolai fejlődésük ne maradjon el a társakétól.

Ringné Németh Mária, a Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola általános igazgató helyettese. Informatikát tanít, de olykor matematikát is helyettesít. Szaktudásával hozzájárul az iskola jó működéséhez.

Dániel Orsolya, a Szent Korona Általános Iskola alsó tagozatos tanítója. 1998 óta dolgozik az intézményben. Áldozatos oktatói, nevelői munkája nagyon sok kisgyermek iskolai életét, tanulását segített. Élete a tanítás, a tanítványok.

Ferenczi Lászlóné 20 éve munkatársa a Hartyán iskolának. Marika nénit imádják a gyerekek, mert mindenkihez van egy jó szava, mindenkit ismer, tudja, hogy miért van rossz kedve, vagy épp minek örül aznap. Az iskolai rendezvények, műsorok fényképezése egyik kedves feladatai közé tartozik. Számos minőségi fotó került fel honlapra neki köszönhetően.

Hegedűs Péterné két évtizedig volt a Hartyán iskolatitkára. 2019-ben vonult nyugállományba. Kifogástalan kapcsolatot alakított ki a szülőkkel, munkatársakkal, tanulókkal egyaránt. A gyerekek minden pici sérüléssel hozzá mentek, mert tudták, hogy Marcsi nénitől mindig kapnak egy kis simogatást, gondoskodást, no és humort. A pedagógusok és vezetői tiszteletét is kivívta humánus magatartásával.

Molnár Mariann Pályakezdő pedagógusként került 20 évvel ezelőtt a Hartyán Általános Iskolába. Mint testnevelő tanár, és mint osztályfőnök nagyon sokat tesz tanítványai fejlődése érdekében. Kiemelten foglalkozik azokkal a diákokkal, akiknél valami miatt tanulmányi téren lemaradás mutatkozik. Gyakran előfordul, hogy a szertárban gyakorol velük matematikát, történelmet, vagy verset tanulnak közösen.

Székelyné Krizsán Mária pályakezdő tanítóként lépett be a Hartyán Általános Iskolába. Sokat ad arra, hogy tanult ismereteit folyamatosan frissítse. Tudatosan készült a rá váró vezetői feladatok ellátására, ennek érdekében közoktatásvezetői szakvizsgát tett. Valamennyi megbízását nagyon magas színvonalon teljesíti. Önként vállalt mentorként sokat tesz annak érdekében, hogy munkatársait átsegítse a pedagógusminősítéssel kapcsolatos teendők útvesztőjén.

Szőcs Tamás a Hartyánban 20 évvel ezelőtt kezdett biológia szakos tanárként. A felsős gyerekeknek élményszámba mennek Tamás bácsi interaktív biológia órái. Intézményvezető-helyettesként nagyon sokat tesz az intézmény minél jobb megítélése érdekében. Jó gazda módjára teszi dolgát nap, mint nap az iskolában. Ha kell szülőket, pedagógusokat győz meg annak érdekében, hogy minél zökkenőmentesebb legyen együttműködésük.

Pappné Lukács Ágnes, a Budapest XV. Kerületi Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium igazgató helyettese, magyar –történelem szakos pedagógusa. Volt Dózsás diákként a szíve most is az iskoláért és a diákokért dobog. Az iskola lelke, mozgatórugója. Szakértelmével nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a Dózsába járó diákok minél több tudással gyarapodjanak.

Vígh Zsolt, a Budapest XV. Kerületi Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium testnevelés szakos pedagógusa. Hosszú évek óta osztályfőnök is. A testnevelés munkaközösség vezetője. Osztályfőnökként és testnevelőként is nagyon sokat tesz tanítványai nem csak testi, hanem szellemi fejlődése érdekében.

Szakács István, a Budapest XV. Kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett zongoratanári diplomát. Nevelő-oktató munkája során a zongorakíséret területén kiemelkedő művészi képességét és tudását magas színvonalon tudja kamatoztatni. A tanítványok segítése terén a hangszeres és énekes főtárgy tanárokkal szoros együttműködésben végez kiemelkedő művészetpedagógiai munkát. Pedagógiai, korrepetitori munkáját több ízben ismerték el országos versenyeken tanári különdíjjal.

Szaniszlóné Czinó Mária 20 éve tanít a kerületben. Öt éve a Kolozsvár Utcai Általános Iskola tanítója. 2. osztályosoknak tanít magyart és napközis nevelő is. Tanítványaival, a szülőkkel és a kollégáival nagyon jó kapcsolatot alakított ki annak érdekében, hogy minél eredményesebb pedagógiai munkát tudjon végezni.

35 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik és Budapest XV. kerületi Köznevelésért Oklevélben részesül:

Bacskai Attila magyar – történelem szakos középiskolai tanár, pályája kezdetén tanító volt, de átképezte magát. A Budapest XV. kerületi László Gyula Gimnázium és Általános Iskola pedagógusa 17 éve. A magyar munkaközösség vezetője. Precíz, szigorú, következetes. A diákok félik és tisztelik. A szülőkkel és kollégákkal remekül együttműködik.

Gergely Árpádné, a Pestújhelyi Általános Iskola alsós tanítója, a közösség összekovácsolója. Az általa vezetett Kicsinyek Kórusa és a Tánc szakkör rendszeresen színesíti az iskolai rendezvényeket. Munkájával hozzájárult a kisgyermekek megfelelő személyiség fejlődédéhez.

Rózsa Péter Lajosné, a Pestújhelyi Általános Iskola matematika – fizika szakos pedagógusa. Magas szinten tanítja szakos tantárgyait. Osztályfőnöki teendőket is ellát. Szeretettel fogadja a rábízott osztályt.

Dr. Juhászné Szabó Erzsébet, a Budapest XV. kerületi Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium magyar szakos pedagógusa volt nyugdíjba vonulásáig. Rengeteg diák nőtt fel a keze alatt, vált gyermekből felnőtté. Már diákként is a Dózsa György Gimnáziumba járt, ezért mindig szívügyének tekintette a gimnáziumot. Rendszeresen vállalt osztályfőnöki feladatokat.

Lakatosné Domokos Andrea, a Budapest XV. kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola tanítója. A Neptun Általános Iskolából került át a Kossuthba, ahol gyökeret vert.  Mind a gyermekek, mind a szülők nagyon szeretik és tisztelik. A kollégáival is nagyon jó kapcsolatot ápol. Kiváló közösségi ember.

Nemesné Szerencsés Éva 35 évvel ezelőtt kezdte pályáját pedagógusként a Hartyán Általános Iskolában. Rendszerint 1-2. évfolyamon vezeti be tanítványait az írás, olvasás, számolás rejtelmeibe. Az iskola minden programjában, munkájában részt vesz amellett, hogy saját osztályának egészen különleges szabadidős programokat szervez, melybe igen szép számmal be tudja vonni a szülőket is.  Az idei tanévben került sor minősítésére, ahol a független minősítő bizottság kiemelte és példaként állította a többi pedagógus elé szaktudását, alázatát, melyet pályája és a gyermekek iránt tanúsít.

De Pott Beáta a Hartyán Általános Iskola meghatározó egyénisége volt ez év januárjáig, amikor is úgy döntött, hogy átadja vezetői helyét egyik fiatalabb munkatársának. Önfeláldozó tett volt ez részéről, mert még sok erő, ötlet van benne, amit a mai napig megoszt volt iskolájával. Osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői és intézményvezető-helyettesi feladataiban is mindig a tökéletességre törekedett. Kollégái, tanítványai szívesen tanultak tőle. Választott hivatása, munkahelye és kerülete iránt maximálisan elkötelezett, a szó legnemesebb értelmében vett nevelő volt.

Németh Józsefné Hutka Katalin a tanári pályájának legnagyobb részét a Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában töltötte. Zongoratanárként a kezdők, vagy a haladó növendékek tanításában éppúgy nagyszerű, eredményes pedagógiai munkát végez, mint a versenyfelkészítésben, a tehetséggondozásban. Tanítványai számos országos versenyhelyezést értek el, többen választották a zenei pályát hivatásukul. Zongorakísérőként hangversenyeken, országos és nemzetközi versenyeken is kiemelkedő eredményeket ért el.

Rózsa Ferencné a Károly Róbert Általános Iskola eredetileg orosz-történelem szakos, majd átképzéssel angol szakos pedagógusa. Oszlopos tagja az iskolának. Hosszú ideje vállal osztályfőnöki feladatokat. Nagy gonddal és figyelemmel terelgeti a gyerekeket.

Schlosser Péterné, a Szent Korona Általános Iskola alsó tagozatos tanítója. Kerületi intézményekben tanított, majd 2014-ben lett a Szent Korona nevelőtestületének tagja. Végtelen türelemmel fogadja az elsősöket, megkönnyítve ezzel a beilleszkedést és az óvodaváltást. Rajzszakosként, kreativitásával, kézügyességével segíti a kisgyermekek megfelelő fejlődését. Személyiségéből adódóan mind a gyermekekkel, mind a szülőkkel, valamint a kollégáival nagyon jó kapcsolatot teremt.

Somogyi Mária, a Kolozsvár Utcai Általános Iskola alsó tagozatos tanítója. Jelenleg 4-es osztályfőnök. 35 éve tanít a kerületben. Hivatása valamint a XV. kerület iránt elkötelezett pedagógus, aki szakértelmével, hozzáállásával mindig átsegíti a nehézségeken az alsó tagozatos diákokat.

Az „Év Pedagógusa” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében az Észak-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott oktatási intézményekben oktató-nevelő munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő pedagógusi tevékenységet végzett. Egy évben 4 pedagógusnak adományozható a cím.

Az Év Pedagógusa címet 2019. évben Bányai Gabriella, a Kossuth Lajos Általános iskola tanára kapta.

Bányai Gabriella 35 éve dolgozik a kerületben, 1995 óta a Kossuth Lajos Általános Iskola testnevelés és földrajz szakos pedagógusa, osztályfőnök, munkaközösség vezető. Tanít felső és alsó tagozaton, így töretlen lendülettel, készíti fel és kíséri el mindkét korosztály tanulóit a diákolimpia kerületi, esetenként budapesti versenyeire. Versenyfelelőse a mezei futásnak, úszásnak, kosárlabdának, atlétikai több próba csapatversenyeknek, magasugrásnak. Szeretett sportágáról, a kosárlabdáról sok kisgyermek, illetve már felnőtt mondhatja el, hogy Gabi néni szeretette meg vele. Nevéhez fűződik a kerületi ügyességi váltóverseny megrendezésének hagyománya is. Csapata idén is dobogós helyezettje lett a versenynek. Idei tanév legnagyobb sikerét a Kerületi Október 23-i Emlékfutáson érte el, ahol lelkes szervező és lebonyolító munkájának köszönhetően egy iskola képviseletében többen futottak, mint az iskola tanulói létszáma.

Precíz, következetes, pontos munka megszállottja. Személyiségével, ambiciózus, példamutató magatartásával a sportot szerető, az egészségre aktívan törekvő tanulókat nevel. Vesszőparipája, hogy a gyengébb képességű tanulókkal megkedveltesse a mozgást, hogy céljuk az önmagukhoz mért fejlődés, saját maguk legyőzése legyen. Mindenkit saját képességeihez viszonyítva értékel. A tehetséggondozást a másik szakterületén is fontosnak tartja. A Teleki Pál Országos Földrajzverseny rendszeres résztvevője tanítványaival. Összefogója a kerületi környezetvédelmi vetélkedőnek is. Osztályfőnöki feladatait megbízhatóan látja el. Jó kapcsolatot ápol a szülőkkel és vezetői is tudják, hogy számíthatnak rá. Kollégái szeretik, elismerik munkáját az iskolán kívül és belül is.

Az Év Pedagógusa címet 2019. évben Bitáné Dömötör Éva, a Kolozsvár Utcai Általános Iskola pedagógusa kapta. 

Bitáné Dömötör Éva 1994 óta a Kolozsvár Utcai Általános Iskola matematika-kémia szakos tanára. Ezen tantárgyak oktatását, valamint hosszú évek óta osztályfőnöki munkáját is nagy odafigyeléssel, lelkiismeretesen végzi. A 2018/19-es tanévben tanítványai több kerületi tanulmányi versenyen értek el kiemelkedő eredményt. Például a Hevesi György kémia versenye, Kémiai csapatversenyen, Zrínyi matematika versenyen, Kossuthalesz matematika versenyen valamint a budapesti általános iskolák matematika versenyén. A felsorolt versenyekre a tanárnő szabadidejében készítette fel a tanulókat, hiszen évek óta magas óraszámban tanítja a matematikát és kémiát. Köszönjük munkáját!

Az Év Pedagógusa címet 2019. évben  Szepesiné Bercsényi Éva, a Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára kapta.

Szepesiné Bercsényi Éva 42 éve tanít, 1978-től Budapest XV. kerületében. A Hubay Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskolában oktatja a grafika, festészet és művészettörténet tárgyat. Tanártársaival rendszeresen megszervezi a kerületi komplex képzőművészeti versenyt, melyen évente közel 100 tanuló vesz részt, grafikai és festészeti munkákkal. A Bernecebarátiban nyaranta megrendezett nemzetközi művészeti alkotótábor tanára, az itt készült alkotásokból iskolánkban rendezett kiállításoknak kurátora.

Két éve a XV. kerületi művészeti munkaközösség vezetője. Tanítványai kiemelkedően szerepelnek kerületi, fővárosi és országos versenyeken és pályázatokon. 2015-ben az Országos Fotó- és Film Verseny, 2018-ban az Országos Festészet Verseny megrendezésének szakmai vezetője és szervezője volt, melyekre a Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában került sor.

Tanítványai közül többen választják a felsőbb művészeti iskolai tanulmányokat, melyben személyes példamutatása és gondos nevelő-oktató munkája is meghatározó.

2013-ban kiemelkedő művészetpedagógiai, tehetséggondozó munkája elismeréséül elnyerte a Bonis Bona a Nemzet Tehetségeiért Díjat. Köszönjük munkáját!

Az Év Pedagógusa címet 2019. évben Mangult Kinga Katalin, a Hartyán Általános Iskola tanára kapta.

Mangult Kinga Katalin 2012. óta dolgozik pedagógusként kerületünkben. A német munkaközösség vezetőjeként munkáját nagy odaadással végzi a diákok és a munkatársak érdekeit figyelembe véve. Rendszeres kapcsolatot tart a kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzattal.

Szakmai munkáját kimagasló színvonalon végzi. Ezt igazolja a számos verseny is, amit tanítványai sorra nyernek kerületi, regionális és országos szinten.

Mangult Kinga rendszeresen vállal bemutatóórákat, amelyekkel segítséget nyújt pedagógustársainak módszertani kultúrájuk fejlesztéséhez. A szülők nagy megelégedéssel szólnak szakmai munkájáról, diákjai elfogadják, szeretik, szívesen dolgoznak együtt vele. Osztályfőnökként sokat tesz közössége fejlesztéséért.

Olyan innovatív tevékenységeket vezetett be a Hartyán Általános Iskolában, amire sem budapesti, sem kerületi szinten nem volt eddig példa. Német nemzetközi nyelvvizsgára készítette fel tanítványait órai és szakköri keretek között.

Először 2016 nyarán vett részt hatodikos osztályával a Goethe Intézet nemzetközi német nyelvvizsgáján, ahol valamennyi tanítványa sikeres A2-es vizsgát tett. „Erre országos szinten nem volt még precedens ebben a korosztályban”- mondták az intézet munkatársai.

2017 szeptemberében a Hartyán Általános Iskola jelentkezett a DSD I. nemzetközi német nyelvvizsgára. Elnyerték a vizsgaközpont kitüntető címet, köszönhetően Mangult Kinga alapos, szakmai előkészítő munkájának.  Kevés olyan általános iskola van az országban, amely azzal büszkélkedhet, hogy ilyen szinten teljesítenek tanítványai idegen nyelvből. Mindez Mangult Kinga munkájának köszönhető.

Kinga a szó nemes értelmében pedagógus, akit mind tanítványai, mind pedagógus társai tisztelnek, elfogadnak, szeretnek. A szülők versenyeznek azért, hogy gyermeküket ő tanítsa!

Arany diplomában részesül az a pedagógus, aki 50 éve szerezte meg diplomáját, kerületi lakos, vagy a kerületben tanított, nevelt legalább húsz évig.

Arany díszoklevélben részesült:

Bártháziné Horváth Julianna: 1969—ben végzett a szombathelyi Tanítóképző Intézetben, mint általános iskolai tanító. 1971-től a Budapest XV. kerületi Kolozsvár Utcai Általános Iskola pedagógusa volt egészen 2007-ig, a nyugdíjba vonulásáig. Miniszteri dicséretben, Kerület Művelődéséért díjban, Főtanácsosi címben, Kerület Jövőjéért és a Kerület Szolgálatáért Díjban részesült.

Molnár Sándorné: 1969-ben végzett a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben, mint óvónő. 1977-től dolgozott a kerület óvodáiban, előbb a Páskom parki Napközi Otthonos Óvodában, majd a Molnár Viktor utcaiban. 1996-ban másoddiplomát szerzett a Tanítóképző Főiskolán. 1998-tól a Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ óvodai intézményegység vezetője volt. Szakértői tevékenységet is végzett.

Gyémánt diplomában részesül az a pedagógus, aki 60 éve kapta meg diplomáját, kerületi lakos, vagy a kerületben tanított, nevelt legalább húsz évig.

Fenyvesi Józsefné: 1959. június 29-én kapta meg tanítói oklevelét a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán. 1965-ben a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolát is elvégezte és nyugdíjba vonulásáig a dunaújvárosi, a székesfehérvári, majd a XV. kerületi Kisegítő Iskolában dolgozott, mint gyógypedagógiai tanár, majd igazgató helyettes.

Galántainé Abai Julianna: 1959-ben végzett az Aszódi Állami Óvónőképző Intézetben, majd filozófiából tanári diplomát szerzett. Dolgozott Nagymaroson, Kóspallagon és Vácon a XV. kerületben lakó pedagógus. Kiváló Dolgozói Oklevélben és Oktatási Miniszteri Dicséretben is részesült.

Kalotai Gyuláné: Tanítói oklevelét 1958-ban a győri Zrínyi Ilona Tanítóképzőben kapta. Tanított a püski Általános Iskolában, majd Budapesten a Czabán Samu téri Általános Iskolában. A budapesti Ének-zenei Általános Iskola pedagógiai vezetője is volt.

Kovács Józsefné: 1959. június 17-én végzett a Brunszvik Teréz  budapesti állami Óvónőképzőben. Dolgozott a Szövőgyár utcai óvodában, majd a Kolozsvár utcai Óvoda vezetője lett. 8 évig a kerület óvodai szakfelügyeletét is ellátta, majd az 1. sz. Óvoda Igazgatóság vezető óvónője lett. A Klapka utcai Óvodából ment nyugdíjba. Miniszteri Dicséretben, a XV. kerület Ifjúságának neveléséért Oklevélben, Kiváló Pedagógus, Címzetes Óvodavezető elismerésben, XV. kerület Nevelő Oktató Munkájáért Oklevélben és Brunszvik Teréz Díjban részesült. 2005-ben a XV. kerület Díszpolgárának választották.

Tihanyi Györgyi Ibolya: 1958. szeptember 3-án szerzett tanítói oklevelet a Zirzen Janka Tanítóképzőben Budapesten. Tápióbicskén, Tápiószentmártonban tanított, majd 1971-ben a szegedi Tanárképző Főiskola ének-zene szakán szerzett oklevelet. Munkássága során évekig vezette az iskola 60-80 tagú nagy kórusát, a népdal kamarakórust és készített fel szólistákat és énekkettősöket a járási énekkari bemutatókra.

Tőkés Ildikó: Óvónői képesítését 1959. június 22-én kapta meg. Kezdetben óvónőként, majd 1976-tól megyei óvodai továbbképzési felügyelőként dolgozott Komárom megyében. 1982-től a Művelődési Minisztériumban óvodai főelőadói feladatokat látott el. 1979-ben az esztergomi Tanítóképző Főiskolán kapott diplomát, és ezt követően általános iskolában valamint német tagozatos általános iskolában tanított német nyelvet.

Vas diplomában részesül az a pedagógus, aki 65 éve kapta meg diplomáját, kerületi lakos, vagy a kerületben tanított, nevelt legalább húsz évet.

Horváth Béla Tiborné: 1954-ben tanítói oklevelet szerzett a győri állami Tanítónőképzőben. 1964-ben másoddiplomát kapott a pécsi Tanárképző Főiskola földrajz-biológia szakán. Szentendrén dolgozott a Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, majd a szentendrei Lakótelepi Általános Iskolában. Innem ment nyugdíjba. Nyugdíjas éveiben is tanított délelőtt, mint szaktanár, délután, mint napközis tanár.

Kovács Lajosné: 1954-ben végzett a hőgyészi  állami Óvónőképzőben. 1972-től dolgozott a kerületben a Tanács Napközi Otthonos Óvodáiban. Részesült Kiváló Dolgozói Oklevélben, Kiváló Munkáért Minisztériumi Oklevélben, a XV. kerület Egészségéért Plakettben és Pedagógus Szolgálati Emlékéremben.

Kuhár Györgyné: A püspökladányi állami Óvóképzőben óvónői oklevelet vett át 1954-ben. Nógrád megyéből Budapestre került, ahol hosszú ideig bemutató óvónő volt. 1975-től nyugdíjazásáig óvónőként dolgozott. Elmondása szerint „Míg élek óvónő maradok!” Nyugdíjas éveiben a Nők lapja „Gyermek száj” rovatába írt a gyerekekről.

Nagy Miklósné Vesztróczy Erzsébet: 1954. július 15-én okleveles középiskolai tanár diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Élet- és Földtudományi Karának biológia-kémia szakán. 1954-től  nyugdíjazásáig Mosonmagyaróváron a Kossuth Lajos Gimnáziumban tanított. 2004-ben költözött kerületünkbe.

Nagy Miklósné Matosi Mária:1953-ban érettségizett a pécsi állami Tanítónőképzőben, majd 1954-ben képesítő vizsgát tett és tanítói oklevelet kapott. Dolgozott a XVII. kerületi Rákoskerti Általános Iskolában, majd Komlón és 1977. szeptember 1-től a 1990-es nyugdíjba vonulásáig a XV. kerületi Hartyán Általános Iskolában. Pedagógus Szolgálati Emlékéremben, Miniszteri dicséretben, Tanácselnöki dicséretben is részesült.

Dr. Som Ferenc: Középiskolai testnevelő szakos tanár végezettséget szerzett 1954-ben a Magyar Testnevelési Főiskolán, majd 1984-ben summa cum laude doktori címet kapott. A budapesti Felsőfokú Élelmiszeripai Technikumban dolgozott, mint testnevelő tanár, de volt sportiskola vezető, módszertani előadó és sportszervező és edző is.

Vincze Ferencné:1953-ban végzett a gyomai állami Óvónőképzőben. 1971-ben került a XV. kerületbe, ahol nyugdíjazásáig dolgozott, 1975-től, mint óvodavezető. Munkája elismeréséül Miniszteri Dicséretben, Kiváló Munkáért kitüntetésben és Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesült.

Rubin diplomában részesül az a pedagógus, aki 70 éve kapta meg diplomáját, kerületi lakos, vagy a kerületben tanított, nevelt legalább húsz évet.

Bordács Péterné: Bordács Péterné nevében lánya Miskolczi Györgyné veszi át az oklevelet. Bordács Péterné 1949. június 25-én tett képesítő vizsgát Budapest XIII. kerületi állami Népiskolai Tanítóképző Intézetben. 1952-től tanított a XV. kerületben. Előbb a Sződliget utcai Általános Iskolában, majd a Bogáncs utcai Általános Iskolában tanított nyugdíjazásáig. A Bogáncs Utcai Általános Iskola igazgatói pozícióját is betöltötte 1965-től.

Tóth Ida Erzsébet: 1949. június 8-án kapta meg tanítói oklevelét a Budapesti IX. kerületi állami népiskolai Tanítónőképző Intézetben. 1972-től a Kavicsos közi Általános Iskola tanítója. Összesen 51 évet töltött pedagógusi pályán.

Pedagógus Szolgálati Emlékérmek átadása következik.

A díj azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.

Kovács Róbertné: Az Újpalotai Összevont Óvoda Páskom Tagóvoda óvodapedagógusa immár 16 éve. Kovács Róbertné  40 éves munkája során folyamatosan fejlesztette tudását, melyet a gyermekek fejlesztésére fordított. Az óvodai életben aktívan részt vett, kollégái nagyra becsülték kreativitását, kézügyességét.

Ocskainé Kovács Ágnes: A Rákospalotai Összevont Óvoda Bocskai Tagóvodájának óvodapedagógusa 1983 óta. 40 éves pedagógus pályafutása alatt emberi és szakmai tanulni vágyás jellemezte. Mindig nagy szeretettel bánt a gyerekekkel.  Értéket közvetített, a magyar népi kultúra értékeit. Egész óvónői pályája alatt fontos volt számára, hogy elnyerje a gyerekek, szülők, munkatársak szeretetét.

Odorné Góczán Katalin: A Hétszínvirág Összevont Óvoda Bújócska Tagóvodájának óvónője. 2007-től dolgozik az intézményben. Munkáját magas színvonalon, kiemelkedő szakmai tudással végzi.  Rengeteg ismeretét a madarakról szívesen megosztja a gyermekekkel, szívén viseli az óvoda udvarán elhelyezett madáretetők, itatók folyamatos feltöltését. Kiemelt szerepet vállalt a „Madárbarát Óvoda” létrejöttében.

Puskásné Rácz Gabriella: A Rákospalotai Összevont Óvoda Vácrátót téri Tagóvodájának pedagógusa. A budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus szakán szerzett képesítést. Töretlen lelkesedéssel neveli a jövő nemzedékét. Aktív, fogékony, nyitott, tanulni vágyó és tudó agilis óvodapedagógus. Az óvodai pályázatíró team aktív tagja.

Solymosi Györgyné: Az Újpalotai Összevont Óvoda óvodapedagógusa. Az óvónői pályán eltöltött 40 év alatt mindig fontos volt számára a gyerekek szeretete. Megbízható, lelkiismeretes, a gyermeke érdekeit szem előtt  tartó pedagógus. Munkájában rendszeresen alkalmazza a drámapedagógia elemeit.

Süli Andorné: A Rákospalotai Összevont Óvoda Vácrátót téri Tagóvodájának dolgozója. Képesítését a szarvasi Óvónőképző Főiskolán szerezte. 1979-től az ópusztaszeri Óvodában dolgozott, majd 1994-től a Vácrátót téri Tagóvodában dolgozik. 40 éves óvodapedagógusi munkakörben eltöltött ideje alatt nagy odaadással, igényességgel nevelte a rábízott gyerekeket. A pedagógusi munkájában mindig a gyerekszeretet, a következetesség és segítőkészség vezette.

Szarkáné Müller Erzsébet: Az Újpalotai Összevont Óvoda óvodapedagógusa. A budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus szakán szerzett képesítést. 2000-től dolgozik a Kavicsos Tagóvodában. Óvónői munkája mellett a könyvtárosi, majd a gyermekvédelmi feladatokat vette át, melyet azóta is felelősen végez. A gyermekszeretet, empátia végig kísérte pályafutását.

Szovicsné Keszthelyi Csilla: Az Újpalotai Összevont Óvoda óvodapedagógusa. Lelkiismeretesen, szeretettel gondoskodott a rábízott gyermekekről. Nagy hangsúlyt fektetett a gyermekek esztétikai érzékenységének, kreativitásának fejlesztésére. Nyitott az új módszerek alkalmazásában is. Szívesen alkalmazta a drámapedagógia elemeit, mellyel pozitívan segítette a gyermekek személyiségfejlődését.

Vargáné Kormos Erika: Az Újpalotai Összevont Óvoda Kavicsos Tagóvodájának óvodapedagógusa. A Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Zeneterápia képzését is elvégezte. Előadó művészi tevékenységét a gyermekek között is kamatoztatta, a gyermekek zenei nevelésére egész pályafutása alatt kiemelt figyelmet fordított.

Comments are closed.