Átadták Az év szociális munkása díjakat

A november 25-i képviselő-testületi ülés előtt adták át Az év szociális munkása és Az év szakmai tevékenységet segítő alkalmazottja elismeréseket. A kitüntetetteknek Cserdiné Németh Angéla polgármester, Tóth Veronika és Tóth Imre alpolgármester gratulált. 

Az év családgondozója díjban részesült a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány (SZÉRA) munkatársa, Lukács Karolin, aki 1994 óta végzi a nehéz helyzetű családok segítését és gondozását. Több évtizedes munkatapasztalata mellett sokoldalúan képzett segítő szakember, hangzott el a laudációban. A szociális szak elvégzése után addiktológiai szakképesítést szerzett, részt vett fejlesztőpedagógus-továbbképzésen és elsajátította az autogén tréning módszertanát is. A gyermekes családokkal folytatott segítő munkáját a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálatnál kezdte, majd a dunakeszi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál folytatta. Közel három éve lett családgondozó munkatárs a Fészek Családok átmeneti otthonában. Eközben gyermekeket táboroztatott, szabadidős és sportfoglalkozásokat szervezett, majd az intézményi ellátás keretein kívül tanulási, magatartási és autizmus-problémával küzdő gyermekek segítését, fejlesztését is végezte. Karolin empatikus, ügyfélközpontú hozzáállásával minden esetben odaadó módon fordul az általa segített családokhoz, így ők a legnagyobb szociális és érzelmi biztonságban dolgozhatnak. Lelkiismeretesen és kitartó módon képviseli érdeküket a legnehezebb, legreménytelenebb helyzetekben is.

Kitüntették Az év szociális munkása díjjal az Egyesített Szociális Intézmény, Újpalotai Család és Gyermekjóléti Központ családgondozójá, Imre Líviát is. Távollétében a díjat Gráczer Irma, az Egyesített Szociális Intézmények igazgatója vette át. Imre Lívia az ELTE szociális munkás hallgatójaként 2018-19-ben terepgyakorlatát töltötte a Család és Gyermekjóléti Központban. A két fél év alatt megismerkedett az egyéni és csoportos segítő munka alapjaival, miközben csendes, szeretetre méltó személyiségével észrevétlenül lopta be magát a team tagjainak szívébe. A diploma megszerzése után elfogadta a felkérést, és az Újpalotai Család és Gyermekjóléti Központ családsegítője lett. Munkáját szakmai alázattal, dicséretes felelősségtudattal, példás fegyelemmel és kiemelkedő precizitással végzi. A jogszabályok dzsungelében tökéletesen eligazodik, mindig nyitott és képes arra, hogy valami újat tanuljon és elsajátítson. Energiája látszólag kiapadhatatlan, szorgalma és maximalizmusa hihetetlen teherbírással párosul. A kliensekkel kialakított kapcsolatában a tisztelet, az empátia, a következetesség uralkodik. A legnehezebben kezelhető ügyfelekkel is sikerül mindig megtalálnia a megfelelő hangot. A krízishelyzetek sem tudják kibillenteni egyensúlyából, magabiztos és professzionális a váratlan problémák kezelésében. Életkedve a legnehezebb esetekben sem hagyja cserben és az igazán fárasztó napok során is képes mosolyogni. Elkötelezett segítő szakember. 

 

Fotó: XVMÉDIA, Vargosz

Az év szakmai tevékenységet segítő alkalmazottja elismerésben részesült a Fejlesztő Gondozó Központ dolgozója, Mórotz Mária, a FENO univerzális konyhacsillaga – mondta Gressó Ildikó kabinetvezető a kitüntetés átadásakor. – Túláradó szeretetével és harsogó életörömével ragyogja be kollégái mindennapjait. Konyhája a menzakosztok szentélye, aki rajta kívül ide a kezét-lábát beteszi, hagyjon fel minden mikroorganizmussal. Sztárséf létére súrolja, sikálja kis territóriumát, hogy szó ne érhesse házának elejét. Oszt, szoroz és porcióz, mert bár óriási a badella, de nagy a FENO-s család, sok az éhes száj, mégis kezei között Michelin-csillagos az ellátás. Minden kérésre rögtön ott terem, bármikor besegít, mindenből kiveszi a részét, a csapatszellem ékes példájaként. Mindenkihez van egy jó szava, nem számít, hogy milyen napja van, a szülőkkel, a fiatalokkal, a kollégákkal is mindig egy hullámhosszon van. A tradicionális menzamenübe beleteszi minden szeretetét, ami olyan fűszer, hogy semmi mással nem pótolható. És ezt az ízt a fiatal gondozottak érzik a legjobban. 

Köszöntötték a képviselők és az önkormányzati dolgozók a főváros „születésnapján”, november 17-én kitüntetett Peskóné Dr. Buzna Andreát, a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény főigazgató főorvosát is, aki az egészségügyi ellátásban több évtizede végzett kimagasló szakmai és vezetői munkájáért Budapest-díjban részesült. 

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Comments are closed.