Álláspályázat

Átlagos olvasási idő: 2 perc

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER. POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLYON 

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐI

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

1.)          Az ellátandó feladatok:

–          likviditási tervek készítése,

–          intézményfinanszírozással kapcsolatos ügyintézés,

–          bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetése,

–          kimutatások, jelentések készítése,

–          banki utalásokkal kapcsolatos ügyintézés,

–          részvétel a tervezési és beszámolási feladatokban.

2.)          A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

–          részvétel a Gazdálkodási Osztály pénzügyi tevékenységében, elsősorban a likviditáskezelésben, valamint a pénzforgalommal kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetésében

3.)          Pályázati feltételek:

–          magyar állampolgárság,

–          cselekvőképesség,

–          büntetlen előélet,

–          középfokú iskolai végzettség és pénzügyi-számviteli szakképesítés,

–          gyakorlott szintű MS Office (irodai) alkalmazás;

–          költségvetési szervnél, gazdálkodási munkakörben szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat

Pályázóval szembeni elvárások:

–          kiváló szakmai ismeretek,

–          önálló munkavégzés képessége,

–          csoportmunkában történő kiváló együttműködés képessége,

–          precizitás, rendszerszemlélet.

Előnyt jelent:

–          felsőfokú közgazdasági végzettség,

–          mérlegképes könyvelői végzettség,

–          Saldo integrált rendszerben szerzett felhasználói tapasztalat.

4.)          Pályázathoz csatolni kell:

–  a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot (a szakmai önéletrajz minta a www.bpxv.hu álláshirdetések menüben található),

–          iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,

–          90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

–          hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez.

5.)          Pályázat benyújtásának határideje:

2014. június 10.

6.)          Pályázat elbírálásának határideje:

2014. június 20.

7.)          Pályázati eljárás módja:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az             előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

8.)          Állás betöltésének időpontja:

2014. július 2.

9.)          Illetmény és egyéb juttatások:

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.), valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet és az Egységes Közszolgálati Szabályzat alapján kerül sor.

10.)      A kinevezés határozatott időre szól, előreláthatólag 2015. szeptember 30.-ig.

A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

11.)      Pályázat benyújtásának helye:

Postán „pályázat pénzügyi ügyintéző munkakörre” feltüntetésével.

Cím:       XV. ker. Polgármesteri Hivatal, Humánpolitikai Osztály

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

vagy személyesen (zárt borítékban) „pályázat pénzügyi ügyintéző munkakörre” feltüntetésével.

Cím:       XV. ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

 

 

Comments are closed.