A gyülekezet ezredese

Átlagos olvasási idő: 2 perc
Fotó: XV Média, Vargosz

Fotó: XV Média, Vargosz

Kalmár László immár harmadik ciklusát kezdte presbiterként a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközségnél. A feladatra még az előző lelkész, Simonfi Sándor kérte fel őt, de az egyházközségi munkát utódja, Hekli Katalin mellett is folytatja. Mostanában a legtöbb feladatot az egyházközség Kossuth utcai óvodaprojektje jelenti a számára, ami komoly mérföldkő lesz a kerület életében is.

– A Kossuth utca 10. szám alatti egyházi telek azért is olyan fontos a számomra, mert egykor én is itt kezdtem az iskolai pályafutásomat – monda Kalmár László.
Laci bácsi ugyanis tősgyökeres palotainak számít. Hetvennyolc évének szinte minden percét a kerületben töltötte. Megtehette, hisz nemcsak az otthona, hanem a munkahelye is itt volt.
– Édesanyám egyedül nevelt, ezért minél előbb kereső foglalkozást kellett találnom. A textilszakmát tanultam ki, majd elhelyezkedtem a Rákospalotai Kötöttárugyárban. Ám nem nagyon ízlett az itteni munka, ráadásul perspektívát sem nagyon láttam a gyári létben, ezért hamar elkívánkoztam onnan – mondta a presbiter.
Az alig húszesztendős rákospalotai fiatalember hobbiból lett önkéntes rendőr, ám ami elsőre még csak szórakozásnak tűnt, az hamarosan életre szóló szerelemmé vált.

Fotó: XV Média, Vargosz

Fotó: XV Média, Vargosz

– Első pillanattól kezdve vonzott a rendőri munka, ezért beiratkoztam a kistarcsai iskolába, majd a XV. kerületi rendőrkapitányságon szereltem fel. A munkát 1964-ben kezdtem körzeti megbízottként. A területem a Régi Fóti út – a fóti határ – a Rákospalotai köztemető – Szentmihályi út által határolt terület volt, melyet akkoriban még gyérebben laktak, és az M0-s sem szelte még ketté – mesélte Kalmár László.
Bene András, a XV. kerület első rendőrkapitánya látva a fiatal körzeti megbízott elhivatottságát, felajánlotta számára a nyomozói munkát. Kalmár László előbb a Rendőrtiszti Akadémiát, majd a főiskolát is elvégezte, és a hivatali ranglétrán is szépen lépegetett felfelé.
– Akkoriban épült Újpalota, amely nemcsak rengeteg embert, hanem sajnos bűnelkövetőket is vonzott a kerületbe. Nem nagy bűncselekményekről volt szó, de abban az időben rendkívül elszaporodtak a lopások és a betörések – mondta a nyugdíjas rendőr.
Kalmár László a rendszerváltás idején lett a kerületi kapitányság Vizsgálati Osztályának vezetője és a Bűnügyi Osztály helyettes vezetője. Akkoriban már lényegesen többen dolgoztak ezen a területen, mint mikor Laci bácsi a rendőri pályáját elkezdte.
– Egy rövid időszak volt, amit hivatalból a kerületen kívül kellett töltenem. A magyar kriminalisztikában a Hungária körúti kettős gyilkosságként elhíresült bűncselekmény 1977-ben történt – vázolta a szakember. – Az ismeretlen elkövető egy bankfiók kirablása közben ölt meg két női alkalmazottat. Ilyen brutális eset korábban még sosem történt Magyarországon. Ám hiába dolgozott az ügyön másfél éven keresztül rengeteg rendőr – köztük én is –, a bűncselekmény máig felderítetlen maradt.
Kalmár ezredes 1998-ban ment nyugdíjba. Majd Kökényesi Antal, akkori budapesti rendőrfőkapitány hívószavának eleget téve tanácsadóként kezdett dolgozni a kerületben. Egészen 2010-ig ő volt az összekötő kapocs a kapitányság és az önkormányzat között.
– Az őseim is mind reformátusok voltak. Nálunk az egyházi kötődés családi hagyománynak számít, mint ahogyan az is, hogy a család férfitagjai presbiterként vesznek részt a gyülekezet életében. De én vagyok az első Kalmár, aki már ezredesi rangban lett a presbitérium tagja – mondta a presbiter.

Comments are closed.