Pályázat közművelődési célú tevékenység támogatására

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság
pályázati felhívása a 235/2014. (IV. 24.) sz. és a 269/2014. (VIII. 6.) határozatai alapján
közművelődési célú tevékenység támogatására

A pályázat célja
A XV. kerületi értékeket bemutató rendezvények és produktumok, valamint a közösségi
művelődést segítő programok támogatása. Önkormányzati mecenatúrával a közművelődési
innovációk, „mintaprojektek” kezdeményezésének segítése.
Támogatott témakörök
 A XV. kerületi értékeket bemutató rendezvények és produktumok, valamint a közösségi
művelődést segítő programok támogatása. Művészeti kiadványok, műalkotások
létrehozása, amelyek öregbítik a kerület hírnevét, és kulturális életét gazdagítják.
 Közösségteremtő, -formáló családi rendezvények, közművelődési és környezeti nevelést
szolgáló programok.
A pályázók köre
 XV. kerületi önkormányzati fenntartású, fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok ellátását
biztosító szociális és gyermekjóléti intézmények
 XV. kerületi önkormányzati fenntartású, a gyermekek napközbeni ellátását biztosító
bölcsődék
 XV. kerületi önkormányzati fenntartású vagy működtetésű köznevelési intézmények,
 XV. kerületben működő könyvtárak,
 XV. kerületi székhellyel rendelkező, közművelődési tevékenységet folytató
egyesületek.
Egy pályázó ugyanabban az évben közművelődési célú tevékenység támogatására egy
pályázatot nyújthat be.
Egy pályázó pályázati időszakonként egy pályázatot nyújthat be.
A pályázat lebonyolításának ütemezése
 Megvalósítási időszak: 2014. szeptember 1.-2014. december 31.
 A pályázat benyújtásának időpontja: 2014. augusztus 22.; 11.30 óráig
 Hiányos kérelem beérkezése esetén a hiánypótlási felhívástól számított nyolc napos
határidővel a pályázó hiánypótlást nyújthat be.
 A pályázatokat a KKES Bizottság bírálja el a 2014. szeptemberi ülésén. A pályázók
értesítése a bizottság döntésétől számított 15 napon belül történik.
 A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, melyben rögzíti a
pályázati összeg felhasználásának módját, az elszámolás rendjét.
 Elszámolási határidő: a támogatott program megvalósítását követő 15 napon belül,
legkésőbb 2015. január 15.

További részletek a bpxv.hu honlapról tölthetők le.

Comments are closed.