Pályázat az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntető cím elnyerésére

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság pályázati felhívása a 197/2014. (V.20.) sz. határozata alapján az „Élen a tanulásban, élen a sportban” XV. kerületi kitüntető cím elnyerésének feltételeiről a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok részére.

A pályázat célja

A tanulásban és a sportban kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalok elismerése.

A pályázat kiírója

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága (KKES Bizottság).

A kitüntető cím elnyerésének feltételei

 • A pályázó 2013/2014. tanév végén elért tanulmányi eredményének átlaga 5-8. évfolyamon legalább 4,7, 9-13. évfolyamon legalább 4,5.
 • A pályázó vagy a XV. kerületi Önkormányzat működtetése alá tartozó köznevelési intézmény nappali tagozatán rendelkezik tanulói jogviszonnyal, vagy a lakóhelye legalább egy éve a XV. kerületben van és egy köznevelési intézmény 5-13. évfolyamán tanulói jogviszonnyal rendelkezik.
 • Azok a pályázók adhatnak be a pályázatot, akik a 2013/2014-es tanévben eredményesen szerepeltek a sportági szakszövetségek vagy sportszövetségek hivatalos versenynaptárában szerepelő egyéni és/vagy csapatversenyeken.
 • Beszámítható sporteredmény – egyéni és/vagy csapatversenyen – a 2013. szeptember 1. és 2014. június 15. között elért
  • Budapesti diákolimpia első helyezés,
  • Országos diákolimpia első helyezés,
  • Sportági szakszövetségi versenyrendszer országos verseny első három helyezés,
  • Nemzetközi verseny (VB, EB, sportági szakszövetségi versenyrendszer nemzetközi verseny) első hat helyezés.

Pályázati dokumentáció

 • A pályázó tanévvégi bizonyítványának fénymásolata;
 • A pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány fénymásolata;
 • A halmozottan hátrányos és a hátrányos helyzetű tanulók esetében a jegyzői határozat másolata.
 • Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap. A Pályázati adatlap beszerezhető a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály Köznevelési, Közművelődési és Sport Osztályán, az Ifjúsági és Sportközpontban, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról a pályázati kiírással együtt.

A pályázat lebonyolításának ütemezése

 • A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 27. (péntek) 11.30 óráig
 • Hiányos pályázat beérkezése esetén a hiánypótlási felhívástól számított nyolc napos határidővel a pályázó hiánypótlást nyújthat be.
 • A pályázatokat a beérkezést követően szeptember 30-ig a KKES Bizottság bírálja el, a pályázók értesítése a KKES Bizottság döntésétől számított 30 napon belül történik.

A pályázat közzététele

Az önkormányzat honlapján, ahol a pályázati kiírás és az adatlap is letölthető.

A pályázat benyújtása

A pályázatot személyesen kell leadni a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Főosztályán, egy példányban, a KKES Bizottságnak címezve.

A beadási határidő után, vagy a formailag hibás, hiányos, vagy az elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó pályázatokat a KKES Bizottság elutasítja.

A pályázatról felvilágosítást, az IHF KKS Osztályon Nagy Attila sport referens nyújt, a 061/305-3160-as telefonszámon vagy személyesen (XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. A épület fsz. 18-as szoba), ügyfélfogadási időben.

Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntető cím adományozásáról a Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság dönt.

A pályázati adatlap a bpxv.hu oldalról tölthető le.

Comments are closed.