Megjelent a nagy díszpolgárkönyv

Átlagos olvasási idő: 2 perc

Elkészült a kerület díszpolgárainak életútját feldolgozó könyv, hosszú évek kemény munkájának gyümölcs érett be, most már együtt találjuk azoknak a példaként a fiatalok elé állított polgárok sorsát, karrierjét, olykor mély drámáit is, amelyekről eddig csak foszlányok álltak rendelkezésünkre.

A borító

Díszpolgáraink megpróbáltatásai nem voltak egyformák – olvasható a szerkesztői ajánlásban –, helytállásukban viszont közös, hogy nem önös céljaik megvalósítását tekintették elsődlegesnek, a szűkebb közösség és végső soron a város és az ország építését, javítását vállalták. Számos esetben szembenéztek azzal a dilemmával is, hogy életük is veszélybe kerülhet… Azzal, hogy felsoroljuk őket, és röviden felvázoljuk, mi mindennel foglalkoztak életükben, az a célunk, hogy megmutassuk, bármilyen nehéz korban lehetséges, hogy tisztességesek maradjunk.

Cserdiné Németh Angéla: Nagy értéke, közös kincse egy helyi közösségnek, hogy ilyen személyiségeket tudhat a tahjai között

Cserdiné Németh Angéla polgármester előszavában Göncz Árpád köztársasági elnök szép gondolatára emlékeztetett. “A királynak – a legjobb királynak is – csak alattvalói vannak: a köztársaságnak – a szabad emberek társult közösségének – csak polgárai, akik egyként felelnek a haza üdvéért, s akik jogaik – polgári és emberi jogaik – tudatában bátran kezükbe veszik önnön sorsuk intézését…”

A polgármester szerint “díszpolgáraink olyan emberek, akik akár anyagi, akár szellemi javaikat, akár különleges tehetségüket megosztották velünk, és reményeim szerint ezt követően is megosztják a közösséggel, mindannyiunk javára, örömére, büszkeségére. Tisztelet övezze őket ezért!”

Papok, tanárok, orvosok, politikusok, művészek, híres futballisták mellett olyan hétköznapi szereplők is szerepelnek ebben a sajátos kerületi mustrában, akik személyes példájukkal váltak a közösség első polgáraivá. Az utókornak az a kötelessége, hogy szeretettel emlékezzen a holtakra, és örömmel találkozzon azokkal, akik még ma is velünk élik mindennapjaikat.

Gombay Jenő
Toldy Mária
László György

A díszpolgárok életútját taglaló szövegeket Nánási László készítette. Sziszifuszi munkával gyűjtötte össze olykor a családi emlékezetből is egy-egy kitüntetett polgár munkásságának részleteit. Olyan is előfordult, hogy az érintett már nem tudta ellenőrizni a róla írt szöveget, mert időközben elhunyt. Többek a szerkesztés utolsó fázisában fejezték be földi pályafutásukat, tisztelettel emlékszünk rájuk. Egy-egy haláleset idején pánikszerűen át kellett szerkeszteni a szócikket, a korábbi derűs hangvételt is tárgyszerűbbé, komorabbá kellett tenni.

A másik gond a kép volt. A korábbi időkből – ötven-hatvan év távolából – igen nehéz lett volna eredeti felvételekhez hozzájutni, volt olyan díszpolgárunk, akiről mindössze egy kicsiny bélyegkép maradt hátra, azzal kellett gazdálkodnunk. Mindezt olyan trükkel próbáltuk ellensúlyozni, hogy az életrajzok mellett több helyütt szerepel egy összefoglaló változat is. A kerület életét ábrázoló zsánerképekkel pótoltuk például azt a hiányosságot, ha a díszpolgárról nem készült olyan rajz, amelyet a XV. kerület városházi látogatói megcsodálhatnak a díszterem feljárójában. A meglévő rajzokat – amelyeket Szilády Ildikó készített – örömmel használtuk. Köszönet jár ezen túl az XV Média fotósainak, Nagy Botondnak és Varga Gábor Vargosznak, s mindazoknak, akik az anyaggyűjtésben és a korrekció elvégzésében segítkeztek. Igényes és látványos könyvünk fontos összefoglalója a kerület emelkedett pillanatainak. Kár, hogy a koronavírus-járvány miatt nem tudunk zajosabb ceremóniát szervezni a bemutatónak.

A Rákospalota, Pestújhely és Újpalota díszpolgárai című könyv nem kerül kereskedelmi forgalomba, a tekintélyes névsorban szereplő kitüntetett polgárok vagy leszármazottaik a kiadványt postai úton megkapják. A könyv beszerzésével kapcsolatban Gressó Ildikónál lehet érdeklődni a Polgármesteri Kabibet telefonszámán (+36 1 305 3201) vagy email-címén. (Periszkóp Palotán, Rab László, 2021. február 2.) 

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.