Lakáspályázat – Pályázati felhívás

Tisztelt Polgárok!

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a tulajdonában álló 21 db lakás szociális alapon, 10 db lakás költségelven, valamint 10 db lakás piaci alapon  történő bérbeadására 2014. június 10-től 2014. július 09-ig terjedő időszakban

pályázatot hirdet.

A pályázati hirdetmények – amelyek részletesen tartalmazzák a pályázható lakások adatait és a pályázati feltételeket – a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál (Budapest, XV. kerület, Bocskai u. 1-3.) 2014. június 10-én (kedd) 8.00 órától tekinthetők meg. A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványok szintén az ügyfélszolgálaton szerezhetők be 1.000,- Ft térítés ellenében, amit az önkormányzat pénztárába kell befizetni és a bizonylatot le kell adni a pályázati anyag átvételekor, illetve az Önkormányzat honlapjáról (www.bpxv.hu) is letölthetőek.

A pályázatok elbírálására a kiírásban szereplő feltételek alapján kerül sor. A pályázatokat a pályázati határidő lezárását (2014. július 9. (szerda) 16.30 óra) követő 30 napon belül kell elbírálni, és első, második és harmadik helyezettet megállapítani. A pályázati kiírások – amelyek alapján a pályázatok elbírálásra kerülnek – szintén megtekinthetők a Hivatal ügyfélszolgálatán.

A pályázati eredmények hirdetményben lesznek közzétéve az Ügyfélszolgálati Iroda hirdetőtábláján. A nyertesek az eredményről ezt követően írásban is értesítést kapnak.

Felhívom a pályázaton résztvevők figyelmét, hogy a kifüggesztett pályázati feltételeket figyelmesen olvassák el, mert az alá nem írt, hiányos, hiányosan kitöltött és a kiírásnak nem megfelelően benyújtott pályázatok nem értékelhetőek, azok érvénytelenek.

 

                                                                                                          László Tamás sk.

polgármester

Comments are closed.