Kommunális ügyintézői állás

Átlagos olvasási idő: 2 perc

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

PÁLYÁZATOT HIRDET

A FŐÉPÍTÉSZI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI FŐOSZTÁLY

VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLYÁN

KOMMUNÁLIS ÜGYINTÉZŐI

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

  

1.)          Az ellátandó feladatok:

–          közlekedéssel, tömegközlekedéssel, forgalomtechnikával kapcsolatos koncepciók kidolgozásának előkészítése, a megfogalmazott feladatok végrehajtása

–          közlekedésépítési- mélyépítési munkák bonyolítása

 

2.)          A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

–          utak, járdák, műtárgyak, parkolók egyéb mélyépítési műtárgyak építési-, felújítási munkáinak bonyolítása, műszaki ellenőrzése;

–          szabályozási tervek közlekedési fejezetének véleményezése.

 

3.)          Pályázati feltételek:

–          magyar állampolgárság,

–          cselekvőképesség,

–          büntetlen előélet,

–          szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség,

–          műszaki ellenőri végzettség „közlekedési sajátos építmények építése” kategóriában

–          gyakorlott szintű MS Office (irodai) alkalmazás

–          vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

Előnyt jelent:

–          közlekedés-mérnök végzettség,

–          közigazgatási területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat,

–          önálló munkavégzés képessége

 

4.)          Pályázathoz csatolni kell:

–        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot (a szakmai önéletrajz minta a www.bpxv.hu álláshirdetések menüben található),

–          iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,

–          műszaki ellenőri végzettséget igazoló okirat másolatát

–          90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

–          hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez.

 

5.)          Pályázat benyújtásának határideje:

2014. április 28.

 

6.)          Pályázat elbírálásának határideje:

2014. május 9.

 

7.)          Pályázati eljárás módja:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

8.)          Állás betöltésének időpontja: 2014. május 12.

 

9.)          Illetmény és egyéb juttatások:

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.), valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet és az Egységes Közszolgálati Szabályzat alapján kerül sor.

 

10.)      A kinevezés határozatlan időre szól.

A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

 

11.)      Pályázat benyújtásának helye:

Postán „pályázat kommunális ügyintéző munkakörre” feltüntetésével.

Cím:       XV. ker. Polgármesteri Hivatal, Humánpolitikai Osztály

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

vagy személyesen (zárt borítékban) „pályázat kommunális ügyintéző munkakörre” feltüntetésével.

Cím:       XV. ker. Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálat

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

 

Comments are closed.