Kisebb csatározások sok-sok fontos döntés mellett

Átlagos olvasási idő: 2 perc

Napirend előtti felszólalásokkal kezdődött a képviselő-testület szeptember 9-i ülése. Mihály Zoltánné (Fidesz) rögtön az elején azt sérelmezte, hogy Matlák Gábor alpolgármester korábban „megfenyegetett egy kerületi lakost”. – Nekem üzent – mondta Mihályné –, amikor a vele ellenkező vélemény kapcsán azt mondta, ezért még felelni fogok. (Matlák Gábor nem reagált.) Következett Szalay Kornél Géza (Fidesz), aki nehezményezte, hogy egy rászoruló nem kapott segítséget, ezért ő kiutalt neki 35 ezer forintot, várja, hogy a „vele szemben ülő” képviselők majd kipótolják az összeget. Lehoczki Ádám (Fidesz) megfejelte később az összeget 10 ezer forinttal, s elvárta, hogy csatlakozzanak hozzá. Néma csönd övezte a rövid felvezetőt, melynek a későbbiek ismeretében igen kevés közük volt a napirendekhez.

Fotó: XVMÉDIA, Nagy Botond

A továbbiakban még egy rövid ideig visszhangzott az országos politika plakátszellemisége (Bakos Mária hortobágyi kitelepítést vizionált „Gyurcsány visszatérése” esetére), szóba került az augusztus 20-án felengedett HUXIT ügye, és a Fidesz-frakció „szomorú jelenségre” hívta fel a figyelmet: tapasztalatuk szerint a „baloldali fiatalok leköpik ellenfeleiket az utcán”, ami tarthatatlan. Matlák annyit jegyzett meg, hogy „élni és élni hagyni”, Szalay Kornél pedig egy kínai mondással nyugtázta a testületi ülés első részének vegyes állításait: „Mérgezett fának mérgezett a gyümölcse.”

Jöhettek a valódi ügyek és a szavazások. Döntött a testület a Magyarok Nagyasszonya templom új plébániájának megépítéséről, pontosabban arról, hogy ennek érdekében módosítani lehet az építési szabályzatot. A képviselők nagy többséggel megszavazták. 

Mielőtt a helyi közműveléődési feladatok átszervezéséről megszületett a szintén egyhangú döntés, Bakos Mária szóvá tette, hogy „a szakemberek kezéből kiveszik az irányítást”, s megkérdezte, hogy ez jó irány-e. Megnyugtatták, hogy megfontolt átszervezésre lehet számítani. A képviselő ezután  a helyi kulturális lehetőségeket és programokat tartalmazó telefonos applikációt kárhoztatta, szerinte az idősek nem tudnak élni vele, mert nincs okostelefonjuk. Cserdiné Németh Angéla polgármester válaszolt a felvetésre, mint mondta, sok idős ismerőse használ okostelefont, látja a Facebook-on, hogy többen fényképeket osztanak meg, ma már mindennapos dolog a telefon a kulturális tájékozódáshoz. A testület végül 14:5 arányban megszavazta a napirendet, miként azt is, hogy december 31-én megszűnik a Csokonai Kulturális Központ és szintén döntés született (13:5 arányú szavazással) az XV Média szervezeti átalakításról.

Egyhangú szavazással döntött a testület a bölcsődék szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról, a polgármesteri hivatal szervezeti felépítésének változásairól és a december végi igazgatási szünet elrendeléséről. Tóth Imre alpolgármester bejelentette, hogy megtették az előkészületeket a kerületi építési szabályzat módosítására azért, hogy ha elérkezik az M3 metróvonal meghosszabbítása, ne legyenek akadályai. Hosszas vita a napirendek sorában csak a Bezsilla Nándor utca 36 szám alatt lévő romos ingatlan körül bontakozott ki, a főváros és a kerület birtokában lévő régi könyvtárépület, melyben lakások is vannak, most gazdát cserélhetne, ehhez lett volna szükség arra, hogy a kerület lemondjon az elővásárlási jogáról. Pró és kontra hangzottak el igenlő és nemeket tartalmazó válaszok, és olyanok is, amelyek azt tartalmazták, hogy nincs elég információ az ingatlanügylet jelenlegi állásáról. Ha az önkormányzat hosszú távra tervezne az épülettel, igen sokat (jóval több, mint százmillió forintot) kellene rákölteni, ezért volna áldásos úgymond szabadulni tőle. Erről többen úgy vélekedtek, kár volna, mert az ingatlanoknak az elkövetkező időszakban felmegy az áruk. Miután a testület 8 igen, 8 nem és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el az eredeti javaslatot, rövid határidőn belül újra kell tárgyalni az ügyet rendkívüli ülésen. 

Döntött még a testület az új önkormányzati honlappal kapcsolatos kötelezettségvállalás költségeiről, Holló István visszahívásáról az XV Média éléről, illetve Török Zsolt delegálásáról a médiatársaság felügyelőbizottságába. Zárt ülésen megszületett a döntés arról is, kik lesznek a kerület díszpolgárai 2021-ben. 

Az ülés reggel kilenckor kezdődött, s délig a képviselők elvégezték munkájukat. A következő ülést szeptember végén tartják.   

 

Comments are closed.