Keresztelő Szent János Plébánia – Közösségi programok

Átlagos olvasási idő: 2 perc

 KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK – 2014. NAGYBÖJT-HÚSVÉT

 Március  5. Hamvazószerda 8 ó. Szentmise. Böjti nap.

                   7. 17 ó. Keresztút. Felajánljuk az új stációk

                                                   adományozóiért

                  9.  Nagyböjt 1. vasárnapja – hamvazás

                 14. Péntek 17 ó Keresztút

                 15. NEMZETI ÜNNEP: SZENTMISE 8ó.

                 16. Nagyböjt 2. v. 1/2 11 – Ifjúsági Énekkar

                 19. Szent József – szentmise 8 ó.    

                 23. Nagyböjt 3. v.

                 25. Az Úr születésének hírüladása – Gyümölcsoltó

                        szentmise: 8 ó.  

                 30. Nagyböjt 4. v.

Április 4. Elsőpéntek Szentmise: 8 ó.  Keresztút 17 ó.

               6. Nagyböjt 5. v. Ima hazánkért!

               10. Csütörtök TRIDUUM: DR TÖRÖK CSABA

                          szentmise, gyónási alkalom 18 ó

               11. Péntek 17 ó IFJÚSÁGI KERESZTÚT

                           18 ó TRIDUUM (szentmise, gyónási alk.)

               12. Szombat 18 ó TRIDUUM (szentmise, gy.)

               13. VIRÁGVASÁRNAP  teljes vasárnapi miserend

                           10ó 30 Barkaszentelés, Máté Passió, sztmise

               14-15-16. Szentmisék reggel 8 ó

               17. NAGYCSÜTÖRTÖK 18 ó:

                            SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE

                            SZENTÓRA

               18. NAGYPÉNTEK (böjti nap)

                             18 ó: JÉZUS HALÁLÁNAK EMLÉKEZETE,

                                       JÁNOS PASSIÓ, KERESZTHÓDOLAT,

                                       SZENTÁLDOZÁS

               19. NAGYSZOMBAT

                              ½ 10-15 ó 30. SZENTSÍRLÁTOGATÁS

                              18 ó.: Krisztus Világosságának ünneplése,

                                         SZENTMISE, KÖRMENET

               20. HÚSVÉTVASÁRNAP

                              TELJES VASÁRNAPI MISEREND

                              10ó 30: Ünnepi nagymise

               21.Húsvéthétfő

                              Szentmisék: 8 ó és 10 ó 30. ESTE NINCS!

Comments are closed.