Javaslattétel a Budapest XV. kerületi 1956. október 23. Díj-ra

Az 1956-os  Díj azon XV. kerülethez köthető személyeknek adományozható, akik az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméinek ébrentartásában, erősítésében, helyi történetének kutatásában, publikálásában és e téren a kerület ifjúság körében tevékenyen, hitelesen közreműködnek.

Az 1956-os Díj évente 2 fő részére adományozható, ha az egyik 1956-os Díj posztumusz kerül adományozásra.

Az ajánlat kötelező tartalmi elemei:

Az 1956-os Díj adományozására ajánlást tehet:

a) a kerület országgyűlési képviselője,

b )helyi önkormányzati képviselő,

c) a képviselő-testület bizottsága,

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat,

e) a kerület lakosa,

f) a kerületben működő társadalmi szervezet, egyesület,

g) politikai párt kerületi szervezete.

Az ajánlásban meg kell jelölni:

a) az elismerésre javasolt személy nevét, lakcímét, elérhetőségét,

b) a javaslat indokait, az elismerés alapjául szolgáló érdemeket,

c) az elismerésre javasolt személy életútjának bemutatását

d) a javaslatot tevő személy vagy szervezet megnevezését, címét, elérhetőségét, a javaslatot tevő sajátkezű aláírását.

A rendeletben foglaltaknak megfelelően az ajánlást 2014. augusztus 15-ig a XV. kerületi Önkormányzatnak címezve (Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat, Polgármesteri Kabinet, Társadalmi Kapcsolatok Csoport, 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) lehet eljuttatni.

László Tamás

polgármester

Letölthető ajánlás: formanyomtatvány

 

Comments are closed.