Iskolai beiratkozás

A 2014/2015. tanévre 2014. április 28–29–30-án reggel 8 és délután 6 óra között lehet beíratni a szeptemberben első osztályt kezdő gyerekeket.

Beiratkozás/Fotó: XV Média, Vargosz

Beiratkozás, illusztráció/Fotó: XV Média, Vargosz

A beiratkozásra el kell vinni a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a beiratkozáshoz szükséges mindkét szülő által aláírt beleegyező nyilatkozatot, adatvédelmi nyilatkozatot, a szülői felügyelet gyakorlásáról szóló nyilatkozatot, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, és a felvételről szóló tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot 2014. május 10-ig küldi meg a szülőknek. Elutasítás esetén a szülő jogorvoslati kérelmet nyújthat be a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XV. Tankerületének igazgatójához.
Az előző évhez képest az iskolai körzetekben jelentős változás nem történt, csupán a Kossuth Lajos Általános Iskolától került át néhány utca a Károly Róbert Általános Iskola körzetébe.
Komolyabb változtatást a nemzetiségi körzethatároknál végeztek. A korábbi években a kerületen két intézmény „osztozkodott”, a változással törölték a nemzetiségi oktatás körzethatárait. Ez azt jelenti, hogy nem a körzethatáron belülről jelentkezők száma határozza meg, hogy melyik iskola indít nemzetiségi osztályt, hanem a kerületi jelentkezők létszámának függvényében indíthat az adott iskola nemzetiségi osztályt – tudtuk meg Tyukász Tamás tankerületi igazgatótól.
A beíratással egy időben kell a szülőknek nyilatkozniuk gyermekük hit- és erkölcstanoktatására vonatkozóan is.
A beiratkozással kapcsolatos hirdetmény megtalálható az iskolákban és a www.bpxv.hu honlapon.

Comments are closed.