Felhívás javaslattételre

Átlagos olvasási idő: 2 perc

F E L H Í V Á S !

javaslattételre

 a „Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem” díjra.

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012. (VI.6.) önkormányzati rendelete szabályozza a „Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem” díj adományozását.

A „Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem” díj annak a személynek adományozható, aki kerületi lakosként, vagy a kerületben tevékenykedőként a kerület fejlődése, a közjó előmozdítása érdekében kifejtett példamutató és szakmailag kimagasló tevékenységet fejtett ki

– az egészségügy,

– a szociális és családvédelem,

– a nevelés-oktatás,

– a művelődés és a sport,

– a köz érdekében, a közösségért végzett tevékenység,

– a vállalkozás,

– a közrend és közbiztonság,

– a környezetvédelem és a településfejlesztés,

– a közigazgatás,

– a médianyilvánosság

– közösségek

– intézményüzemeltetés, -fejlesztés, vagyongazdálkodás

területén.

A Díj adományozására javaslatot tehet:

 • a kerület országgyűlési képviselője,
 • helyi önkormányzati képviselő,
 • a képviselő-testület bizottsága,
 • a helyi nemzetiségi önkormányzat,
 • az önkormányzati intézmény és a kerületben működő egyéb intézmény,
 • a kerület lakosai,
 • a kerületben működő társadalmi szervezet, egyesület, egyház,
 • a jegyző.

A Díj nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a képviselő-testületnek, vagy a képviselő-testület bizottságának a tagja. Saját maga, továbbá a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója részére elismerés adományozását senki nem indítványozhatja.

A javaslatban meg kell jelölni:

 1. tevékenységi területet,
 2. az elismerésre javasolt személy nevét, lakcímét, elérhetőségét, vagy
 3. az elismerésre javasolt közösség megnevezését, székhelyét/telephelyét, elérhetőségét,
 4. a javaslat indokait, az elismerés alapjául szolgáló érdemeket,
 5. az elismerésre javasolt személy életútjának bemutatását, közösség esetén történetét,
 6. a javaslatot tevő személy vagy szervezet megnevezését, címét, elérhetőségét, a javaslatot tevő sajátkezű aláírását.

A rendeletben foglaltaknak megfelelően a javaslatot – indoklással együtt, a terület pontos megjelölésével – 2019. december 2-ig a XV. kerületi Önkormányzat polgármesterének címezve a Budapest Főváros XV. ker. Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályához (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) lehet eljuttatni. A javaslathoz szükséges formanyomtatvány a hivatal honlapjáról (www.bpxv.hu) a hirdetőtábla menüpontból letölthető.

 

Cserdiné Németh Angéla s.k.

polgármester

Comments are closed.