Az emlékezés virágai

A magyar kormány 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánította október 6-át. Ezen a napon az állami lobogót félárbocra eresztik, a középületekre kitűzik a gyászlobogót az Aradon kivégzett magyar honvédtisztek emlékére.

Aradi vértanúk

Aradi vértanúk

Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket az 1848–49-es szabadságharc bukása után Aradon végeztek ki. Bár a tisztek
száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így. Mindegyikük a szabadságharc kezdetén aktív vagy kilépett császári tiszt volt, a szabadságharc végén a honvédseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi rendfokozatot viselt. Egyikük tábornoki rendfokozatát sem ismerték el hivatalosan az osztrákok.
Ugyanezen a napon végezték ki az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost is Pesten – olvasható a Wikipédián.
A vértanúk között az örmény származású Kiss Ernő honvéd altábornagy volt a rangidős, aki korábban királyi ezredes volt, a többiek ennél alacsonyabb osztrák tiszti rendfokozatokat viseltek. Tiszteletére városrészünkben 2002. október 6-án emléktáblát állíttatott a nevéről elnevezett utcában a kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, ahol október 3-án koszorúzási ünnepséggel rótták le tiszteletüket az emlékezők. A kerületi megemlékezéseket október 3-án és 6-án rendezték, amelynek keretében koszorúzásokat tartottak.

Kiss Ernő táblájának koszorúzása/Fotó: XV Média, Vargosz

Kiss Ernő táblájának koszorúzása/Fotó: XV Média, Vargosz

Comments are closed.