Áldás és ereklye Pestújhelyen

Átlagos olvasási idő: 3 perc

A pestújhelyi Keresztelő Szent János-templomban Erdő Péter bíboros, prímás helyezte el Barat Szent Magdolna-Zsófia ereklyéjét. Díszbe öltözött a városrész, a Sacré Coeur nővérek a plébánia közösségével együtt ünnepeltek, egy őszi vasárnapon a felújított orgonát és a megújult plébániaépületet is megáldották.
Miért került Pestújhelyre a rendalapító ereklyéje? Almásy Tamás atya felfigyelt a szentély egyik üvegablakára. Kiderítette, hogy az Barat Szent Magdolna-Zsófiát ábrázolja. Kutatni kezdte a rend és a templom kapcsolatát. A Historia domus tanulmányozása során talált rá a válaszra: 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején néhány nővér az egyik budapesti közösségből Pestújhelyen kapott menedéket. Olyan jó kapcsolatuk alakult ki a helyiekkel, hogy azok megemlékeztek a templom építésekor Szent Magdolna-Zsófiáról, mégpedig úgy, hogy helyet kapott a főoltár freskóján. Almásy Tamás ezt továbbépítve vette fel a közösséggel a kapcsolatot, és kapott Bregenzből ereklyét a templom számára.

Fotók: XVMÉDIA, Nagy Botond

 

 

 

 

 

 

 

Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Erdő Péter bíboros, prímás volt. Koncelebrált a Keresztelő Szent János-templom plébániai kormányzója, Almásy Tamás. A szentmise elején Erdő Péter bíboros megáldotta a templom felújított orgonáját.
„Barat Szent Magdolnának, a Jézus Szíve nővérek alapítójának ereklyéjét ma ünnepélyesen elhelyezzük ebben a templomban. A Sacré Coeur nővérek küldetésében, karizmájában a tanítás kiemelkedő szerepet töltött be. Alapítójuk pártfogását bizalommal kérhetjük mai katolikus iskoláink és óvodáink minden oktatója és növendéke számára. A szentek közösségének igazságát a Hiszekegyben minden vasárnap megvalljuk. Ez azt jelenti, hogy valóban kapcsolatban lehetünk a szentekkel és bízhatunk közbenjárásukban. Ma áldjuk meg ennek a templomnak a felújított orgonáját és a megújult plébániáját is. Becsüljük meg azokat az időket, amikor a Gondviselés a megújulást és az építkezést lehetővé teszi, nemcsak a házakban és a kézzel fogható dolgokban, hanem a lelkekben is” – mondta a bíboros.
Az áldás után elhelyezték Barat Szent Magdolna-Zsófia ereklyéjét a templomban, és a főpásztor megáldotta a felújított plébániaépületet.
Tornya Erika, a rend magyarországi képviselője köszönetét fogalmazta meg, hogy a társaság alapítójának ereklyéje helyet kap a templomban. Ígérte, találkozóhely lesz közösségük számára ez a templom Pestújhelyen, ahol Magyarországon elsőként lesz jelen Barat Szent Magdolna-Zsófia ereklyéje – írja a Magyar Kurír.

Barat Szent Magdolna Zsófia (1779–1865)
Tűzben született. A gyermek, akinek születését a szülővárosában, a burgundiai Joigny-ban fellobbanó tűz okozta, a vártnál korábban, egy téli estén, 1779. december 12-én született. Ő, akinek életéért olyannyira aggódtak, hogy néhány órás korában megkeresztelték, hátha nem is éli majd meg a következő napot, egy szerzetesrend alapítója lett. Életét továbbra is kísérte, ha sokszor jelképesen is, a tűz. A francia forradalom idején volt kisgyermek. Bátyja nevelő kezei alatt korának egyik legműveltebb leányává vált. Testvére, aki fiúkat oktatott és szemináriumban nevelt, amikor a forradalom idején nem taníthatott, minden törekvésével kis húga széles körű oktatásába fogott, akinek kikapcsolódásként engedélyezte, hogy élő nyelveket tanuljon, hiszen az ókori latin és a görög írókat addigra már eredetiben olvasta. Magdolna Zsófia e nevelés részeként került Párizsba, ahol azután 1800. november 21-én, 21 évesen, társaival életét Istennek szentelte, így született meg a Szent Szív Társaság.
Hamarosan megválasztották az újonnan alakult szerzetesrend általános főnöknőjévé. Megbízatásának 59 évét munka, üldözések, konfliktusok, betegségek, forradalmak és utazások között élte. Mégis 16 országban 120 házat nyitott meg, 14 999 levelet írt, fiatal rendjének Konstitúcióját fogalmazta meg.
Mélyen vágyott arra, hogy felfedezze és mások számára megmutassa Jézus Szívének szeretetét, azt a szeretetet, melyet ő maga is olyan erővel megtapasztalt. E szívében élő tüzes vágy nyomán imádságos életet akart élni és korának társadalmát akarta segíteni. Így lett egyszerre szemlélődő és apostoli az általa alapított Szent Ignác-i lelkiségű Szent Szív Társaság.
„Csak két szenvedélyem van: Jézus és a gyermekek” mondta egyszer. 85 évesen hunyt el; ekkor Európa, Amerika és Afrika 99 közösségében 3539 nővér élt. 1925-ben szentté avatták – olvasható a Szent Szív Társaság – Sacré Coeur nővérek (RSCJ) honlapján.

Comments are closed.